โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จะทำการปรับเปลี่ยนหมายเลขช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจากหมายเลข 1 เป็นหมายเลข 5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จะทำการปรับเปลี่ยนหมายเลขช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจากหมายเลข 1  เป็นหมายเลข 5  เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564CR:ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน รายการคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น