โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นิพนธ์ เปิดโครงการเซฟน้ำประปา กปน. "ลดน้ำสูญเสีย season 2" (ชมคลิป)

 นิพนธ์ เปิดโครงการเซฟน้ำประปา  กปน. "ลดน้ำสูญเสีย season 2"  (ชมคลิป) 
"ลดน้ำสูญเสีย season 2"

   นิพนธ์ เปิดโครงการเซฟน้ำประปา  กปน. ขยายงานต่อ ผุดแนวร่วม ครอบครัวตาสับปะรด ซีซั่น2 หลังทำโครงการแรกเข้าเป้า มีประชาชนร่วมแจ้งเหตุท่อประปาแตกกว่า10,000 ราย ลดน้ำสูญเสียได้กว่า 60 ล้านลิตร สามารถแจ้งเหตุท่อแตก ท่อรั่วได้ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile  แถมลุ้นรับเงินรางวัล 1,000 บาท  90 รางวัล ทุก2 เดือน / ครั้ง และรางวัลอื่นๆอีก 540รางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

 


     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 กันยายน 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน.)สำนักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการครอบครัวตาสับปะรด Season 2 ระหว่าง กปน. กับ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยมีนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารมช.มท. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน.

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการ กปน. และนายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่ารายการจังหวัดนนทบุรี  นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมพิธี

 


    โดยนายนิพนธ์  กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ เพียงพอ ที่ผ่านมาการลดน้ำสูญเสียเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ กปน. และกรุงเทพมทานคร (กทม.)ร่วมเร่งดำเนินโครงการ "ตาสับปะรดช่ายลดน้ำสูญเสีย" ในปีที่ 2563 โครงการนี้ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จในการลดน้ำสูญเสียเป็นอย่างดี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการแจ้งท่อประปาแตกรั่วกว่า 10,000 คน สามารถลดน้ำสูญเสียได้มากถึง 60,189.68 ลูกบาศก์เมตร หรือ กว่า 60 ล้านลิตร  จึงขยายทำโครงการครอบครัวตาสับปะรดซีซั่น 2 ขยายพื้นที่ถึงจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการร่วมกันลดน้ำสูญเสียช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในลดน้ำสูญเสีย และที่สำคัญที่สุด คือ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษัทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

 


   ทั้งนี้โครงการ "ครอบครัวตาสับปะรด Season 2" มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565โดย กปน. ได้ขยายเครือข่ายครอบครัวตาสับปะรดให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยการให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแล และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับท่อประปาแตกรั่ว หรือถ่ายรูปจุดที่ท่อประปาแตกรั่ว ส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile ซึ่งสามารถระบุพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ และเจ้าหน้าที่ กปน.สามารถข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ที่แจ้งข้อมูลท่อประปาแตกรั่ว ผ่านทางแอปพลิเคชั่น MWA onMobile ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 90 รางวัล โดย กปน. จะมอบรางวัล 2 เดือน / ครั้ง เป็นจำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 540 รางวัล รวมทั้งของที่ระลึกอื่น ๆ เช่น หมวก หน้ากากผ้างนามัย กระบอกน้ำ ถุงผ้า ฯลฯ รวมมูลค่าของรางวัลกว่า  1 ล้านบาทด้วยรมช.มท.กล่าว

 

////

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น