โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นายวิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสเข้าแสดงความยินดี แด่ พันเอกโชคชัย ขวัญพิศิษย์ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการแพทย์ จชต. ซึ่งได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช อัตรา พลตรี


นายวิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสเข้าแสดงความยินดี  แด่ พันเอกโชคชัย ขวัญพิศิษย์  รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการแพทย์ จชต. ซึ่งได้รับโปรดเกล้า ฯ  ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช อัตรา พลตรี  

 เมื่อ 5 ตุลาคม 2564  ที่วัดประชุมชธารา นายวิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากนายพงษ์ศักดื พรหมสังข์ ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. พร้อมด้วย ผอ.คณิตพงษ์ พันธ์โภชน์ และ ผอ.นภดล ดีพาส เข้าแสดงความชื่นชมยินดี  แด่ พันเอกโชคชัย ขวัญพิศิษย์  รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการแพทย์ จชต. ซึ่งได้รับโปรดเกล้า ฯ  ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช อัตรา พลตรี 

    สร้างความปีติยินดีแก่ชาวจังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง ในฐานะผู้มีคุณูปการต่อการดำเนินกิจการของสมาพันธ์ มาอย่างต่อเนื่อง จนสมาพันธฯ ประสบความสำเร็จในภารกิจงานการในระดับที่น่าพอใจยิ่ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น