โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะบากง

 ผู้ว่าฯ นราธิวาส  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะบากง      ผู้ว่าฯ นราธิวาส  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะบากง หมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 


วันที่ 30 กันยายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะบากง หมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  โดยมีนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัด กราบนมัสการหัวหน้าที่พักสงฆ์เจาะบากง พบปะและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในชุมชนเจาะบากงที่รวมตัวกันพัฒนาหมู่บ้าน และร่วมพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ฯ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สะพานบ้านเจาะบากง ต.ปูโยะอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ของอำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  ซึ่ง สะพายบ้านเจาะบากง แห่งนี้  เป็นภาพที่ปรากฏในพระราชกรณียกิจ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประทับบนสะพานไม้กับราษฎรข้างรถพระที่นั่ง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524 ซึ่งเผยแพร่ไปทั่วประเทศ  เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ 3 บ้านเจาะบากง อ.สุไหงโก-ลก ซึ่งทำให้พสกนิกรในพื้นที่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 


นายอนันต์  แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า  กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน  เป็น 1 ใน 6 กิจกรรม ตามโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะบากง หมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นเงิน 500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาศักยภาพของผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พัฒนาทักษะความรู้ของผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D - HOPE) และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป 

 นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะบากง หมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีกิจกรรมสำคัญในการดำเนินงาน 6 กิจกรรม  ประกอบด้วย 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการ (Champ)   2. การพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน  3. พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชนท่องเที่ยว จำนวน 3 รายการ อย่างน้อย 6 ผลิตภัณฑ์ และ 1 สำรับอาหาร  4. ทดสอบโปรแกรมตามแนวทาง D – HOPE จำนวน 1 ครั้ง  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

  ด้วยการสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับบริการนักท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย

6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวสู่นักเล่าเรื่องชุมชนรุ่นเยาว์ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 60 คน ดำเนินการรุ่นละ 5 วัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น