โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ติดตามรายการ "ระเบียงใต้" สว.พบประชาชนพื้นที่ภาคใต้ ออกอากาศ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30-18.00 น.ณ สถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 11 แนวทางการขับเคลื่อนนครศรีธรรมราช "เป็นเมืองมรดกโลก"

 

ติดตามรายการ "ระเบียงใต้" สว.พบประชาชนพื้นที่ภาคใต้ ออกอากาศ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30-18.00 น.ณ สถานีโทรทัศน์  NBT ช่อง 11  แนวทางการขับเคลื่อนนครศรีธรรมราช "เป็นเมืองมรดกโลก"

 
      @แนวทางการขับเคลื่อนนครศรีธรรมราช "เป็นเมืองมรดกโลก"

     สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ตัวแทนปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

    การขับเคลื่อนพระธาตุเป็นมรกโลกถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งให้ชาวนครศรีธรรมราช ชาวไทยและตลอดถึงชาวไทยมาเลเซีย

 
     ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและประธานฝ่ายวิชาการ เสนอพระธาตุขึ้นมรดกโลก ได้กล่าวว่า

    "พระมหาธาตุวรมหาวิหาร กล่าวได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ชนชาติสยามมากว่า 1,100 ปี และเป็นสัญลักษณ์การเผยแผ่เมืองพุทธศาสนาที่ปักแน่นในแหลมมาลายู ปัจจุบันแหลมทองด้ามขวานไทย"

 


     "พระมหาธาตุ"เป็น มรดกโลกที่ยังมีชีวิต เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ แห่ผ้าห่มพระในวันเพ็ญเดือน ๓ ของชาวนครศรีธรรมราช ชาวปักษ์ และชาวไทยทั้งมวลตลอดทุกๆปี เป็นต้น

 

นายขุน เขาหลวง

นักขับเคลื่อนทางสังคม

นครศรีธรรมราช

 5/10/64

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น