โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

📌พันเอกภาคิน เกื้อกูล ผบ.ฉก.ทพ.48 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

 📌พันเอกภาคิน เกื้อกูล  ผบ.ฉก.ทพ.48 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 เมื่อวันที่25 ตุลาคม 2564 พันเอกภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 พร้อมด้วย พันโทกฤษฏร คงสมโอษฐ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 และนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ณ ป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ที่6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งพูดคุย สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พื้นที่ปลอดเหตุ

 ⏩⏩ทั้งนี้ยังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินบำรุงขวัญให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอีกด้วย อีกทั้งยังได้เน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีสติตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาท ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักอีกด้วย

 
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น