โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564

🏷 รอง ผบ.ฉก.ทพ.48 ต้อนรับ รอง ผบ.ฉก.นราฯ ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลกายูคละ มอบนโยบายการปฏิบัติงานเชิงรุก รักษาความปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 🏷

 🏷 รอง ผบ.ฉก.ทพ.48 ต้อนรับ รอง ผบ.ฉก.นราฯ ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลกายูคละ มอบนโยบายการปฏิบัติงานเชิงรุก รักษาความปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 🏷 เมื่อวันนี้ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ฐานปฏิบัติการ ชุดคุ้มครองตำบลกายูคละ บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ให้การต้อนรับ พันเอกก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ
 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ อาสารักษาดินแดน ประจำชุดคุ้มครองตำบลกายูคละ พร้อมกันนี้ได้มอบของอุปโภค/บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจต่อไป โดยมี ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการ ,พร้อมด้วยกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 4810, ผู้นำท้องที่ร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

》ทั้งนี้รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ก่อนพูดคุย มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เน้นย้ำถึงข้อสั่งการ ของพลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้บังคับบัญชา


 กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฐานปฏิบัติการต้องมีความตื่นตัว เฝ้าระวังฐานของตน วางกำลัง จัดเวรยาม รักษาฐานที่มั่นของตนอยู่ตลอด ไม่ให้เกิดการโจมตี และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็สามารถที่จะโต้ตอบได้อย่างทันท่วงทีโดยปราศจากความสูญเสีย นอกจากนี้ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน และร่วมสร้างความตระหนักรู้ ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 อีกด้วย ■■■

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น