โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ศบค.ส่วนหน้า เร่งแก้ไขปัญหาโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดนใต้

 ศบค.ส่วนหน้า เร่งแก้ไขปัญหาโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดนใต้

.


วันที่ 23 ตุลาคม 2564  ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน ของ ศบค.ส่วนหน้า ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. เข้าร่วม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

ทั้งนี้จากการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในห้วงที่ผ่านมา พลเอก ณัฐพล นาคพาณิช ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีข้อสั่งการให้ ศอ.บต. ดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่พบว่าปัจจุบันในพื้นที่ยังคงมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมถึงการหาแนวทางการสนับสนุนมาตรการเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฯ ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการคลายล็อค เมื่อสถานเริ่มคลี่คลายตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางการสื่อสารของ ศอ.บต. ทุกช่องทาง พร้อมเร่งปูพรม และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมกันฉีดวัคซีน เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

.

อย่างไรก็ตามในการดำเนินการนั้น ศอ.บต.จะมีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ​ ศบค.ส่วนหน้าทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจะสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในแต่ละพื้นที่ และมาตรการการป้องกัน การควบคุมพื้นที่ มาตรการรักษา มาตรการเยียวยา และการเตรียมความพร้อมสู่การผ่อนคลายจังหวัด อีกทั้งจะมีกำหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมต่อไป  

.

#ทันข่าวภาคใต้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น