โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564

นายพงษ์ศักดิ์ พรหมสัง เข้ากราบนมัสการ พร้อมรับโอวาท จากพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา/ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน หลังจากได้รับตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.คนใหม่

 

นายพงษ์ศักดิ์ พรหมสัง เข้ากราบนมัสการ พร้อมรับโอวาท จากพระราชปัญญามุนี  เจ้าคณะจังหวัดยะลา/ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน หลังจากได้รับตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.คนใหม่


    ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต./รายงาน

   เมื่อวัน ที่18 กันยายน 2564พระครูสมุห์บุญมา  อาทโร  นายพงษ์ศักดิ์ พรหมสัง ระธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้   และประธานศูนย์รวมไทย พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์  คงสุข ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังวัดยะลา นายหิรัญเศรฐ แสงเทียน ประธานรวมไทยยะลา/รองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธยะลา นายพิชิต นวลเจริญ รองประธานรวมไทยยะลา นางพรทิพย์ สุขพืช เหรัญญิกสมาพันธ์ไทยพุทธ  นายสุชาติ วิเชียรรัตน์ กรรมการรวมไทยยะลา เข้ากราบนมัสการ พร้อมรับโอวาท จากพระราชปัญญามุนี  เจ้าคณะจังหวัดยะลา/ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
      และ พร้อมในโอกาสนี้    นายพงษ์ศักดิ์ พรหมสัง ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ากราบนมัสการ พร้อมรับโอวาท จากพระราชปัญญามุนี  เจ้าคณะจังหวัดยะลา/ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนใหม่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น