โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

นิพนธ์ เผย ร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ ผ่านสภาผู้แทนฯแล้ว และเตรียมพิจารณาร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต่อไป

 

นิพนธ์ เผย ร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ ผ่านสภาผู้แทนฯแล้ว และเตรียมพิจารณาร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต่อไป

 


   เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 กันยายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกรทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา "ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...." ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N402 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

 

   จากนั้นในเวลา 14.30 น. นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

    พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการได้ร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ในชั้นสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสุริยัน อาคารรัฐสภา ในการนี้ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ได้ผ่านวาระ 2 และ วาระ 3 ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรียบร้อยแล้วในเวลา 18.20 น. ซึ่งจะมีการนำขึ้นพิจารณาในชั้นวุฒิสภาต่อไป

 

 //////...

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น