โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมส่งชื่อประวัติและผลงานเข้ารับรางวัล รางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม ( SQC 2021)

 ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมส่งชื่อประวัติและผลงานเข้ารับรางวัล รางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม ( SQC 2021)


ขอเชิญร่วมส่งชื่อประวัติและผลงานเข้ารับรางวัล รางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม ( SQC 2021)มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และยกย่องผู้บริหารธุรกิจและผู้มีส่วนร่วมที่มีแนวทางในการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จตามมาตรฐาน SQC 2021 ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐาน คุณภาพ และความมั่นคงต่อเนื่อง
 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน เชิดชูแนวทางการบริหารงานที่ยอดเยี่ยม ส่งเสริมอุตสาหกรรม และสะท้อนถึงความมีวิสัยทัศน์และกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร อันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้ก้าวไกลทัดเทียมนานาประเทศในระดับสากลทั้งนี้เครือข่ายส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม SQC มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญให้ผู้บริหารธุรกิจและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อองค์กรธุรกิจภายใต้การดูแลของท่าน เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว  เพื่อเป็นการันตีความเชื่อมั่น สร้างชื่อเสียง และสะท้อนถึงความสามารถของผู้บริหารในการนำพาธุรกิจประสบความสำเร็จตามมาตรฐาน SQC 2021 ให้เป็นที่ประจักษ์ในวงการธุรกิจสืบไป

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น