โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

" โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย "

 

" โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย "

 


   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางมาร่วมประชุมหารือวางแผนในการประชาสัมพันธ์และบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน นำเสนอโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย สำนักในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยและรักษาภูมิปัญญาการใช้กระบือเพื่อการเกษตรกร

 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด “โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ด้านความมั่นคง” โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 

 การประชุมหารือเพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน " โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย "

 


 พลเอก ศิวะ ภระมรฑัต ประจำกรมมหาดเล็กเขตพระราชฐานชั้นในสุด สำนักพระราชวังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย

 

พลตรี สุพล  จันทร์ผ่อง ประจำกกล.จอส.พระราชทาน

 

นาวาเอก กิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฎฐ์  ประจำแผนกยุทธการ

 

พันเอก สิโรตม์ ทศานนท์  รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ช่วยราชการ ประจำแผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

พันตำรวจเอก เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม กองปราบปราม


คุณธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์


คุณจิรภา วงษ์ศุข  หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์


 ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  เขาดินวนาเขตพระราชฐาน  อย่าพลาดติดตามชมการประมวลภาพโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันจันทร์ เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข ๑)


 CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น