โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

" โครงการ หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ "

 " โครงการ หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ " 


เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64,  พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ.47 ร่วมกับ ผู้อำนวยการ-บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา


โรงพยาบาลกาบัง, ส่วนราชการฯ อ.ยะหา อ.กาบัง, ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และกำลังพล ชป.กร.ฉก.ทพ.47 ให้การต้อนรับ พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลาหน.จิตอาสา 904 ภาค 4 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ 


โดยการมาเยี่ยมในครั้งนี้ ผบ.ฉก.ยะลาฯ ได้นำผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่น เงาะ และมังคุด ที่ได้รับซื้อมาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งกัน แบ่งปันนำ้ใจ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ” 


เพื่อนำมามอบให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ฯ เพื่อนำไปบริโภค และแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่ในการดูแลฯ (กักตัว) ในโรงพยาบาลสนามฯ รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
 โดยได้ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา และ โรงพยาบาลกาบัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา

 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี , รมว.กลาโหม , ผบ.ทบ. และ แม่ทัพภาคที่ 4 CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น