โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กาชาดนราฯ จัดประมูล ของรางวัล กาชาดประจำปี 64 ได้งบรายได้กว่า ล้านบาท นำรายได้ช่วยผู้เดือดร้อน จากโควิด 19 และด้านสังคมเคราะห์ เบาเทาทุกข์พื้นที่ (ชมคลิป)

 

กาชาดนราฯ จัดประมูล ของรางวัล กาชาดประจำปี 64 ได้งบรายได้กว่า ล้านบาท นำรายได้ช่วยผู้เดือดร้อน จากโควิด 19 และด้านสังคมเคราะห์ เบาเทาทุกข์พื้นที่ (ชมคลิป) 

  ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   นายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

กิจกรรมขายทอดตลาดของรางวัล ด้ายวิธีการประมูล      โดยมีนางดาเรศ  จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วน เข้าร่วมกิจกรรมการประมูล ของรางวัลคงเหลือจากการจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ทั้งนี้มีประชาชน ร่วมสนใจเข้าประมูลสิ้นค้า ประกอบด้วย          1. รถจักรยานยนต์  จำนวน 27 คัน  2. ตู้เย็น จำนวน  45 ตู้   3.เครื่องซัก จำนวน 12 เครื่อง   4. ไมโครเวฟ     5. พัดลมไอเย็น  6.จักรยาน จำนวน 26 คัน  7.พัดลม  จำนวน 100 ตัว โดยผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล


 นางดาเรศ  จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า ถึงแม้สถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันจะมีความรุนแรงมากเพียงใด แต่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสก็ไม่หยุดปฏิบัติการกิจค้านการช่วยเหลือในทุกๆค้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบรรเทาทุกข์ ด้านสังคมสงเคราะห์ ค้านการรับบริจาคโลหิต และการกิจอีกมากมาย ล้วนช่วยเหลือประชาชน

 ผู้ได้รับความทุกยากเดือดร้อน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และการจัดกิจกรรมขายทอดตลาดของรางวัล คงเหลือจากการจัดงานกาชาดประจำปี 2564 ครั้งนี้ ด้วยวิธีการประมูล ในครั้งนี้ สามารถสรุปยอดเงินที่ได้จากการประมูลจำนวน 1,138,413 บาท

 โดยวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งสิ้น และกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประมูลทุกท่าน ที่ได้ส่งต่อบุญให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนำไปมอบให้กับผู้ทุกยากเดือดร้อนที่รอการช่วยเหลือ ในกาวะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-1 9  ต่อไป  เราช่วยกาชาด กาชาด ช่วยเรา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น