โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กองเลขาประสานงานระดับพื้นที่ คณะ สล.3 นราฯ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนไทยพุทธ มุสลิม จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (ชมคลิป)

 กองเลขาประสานงานระดับพื้นที่ คณะ สล.3 นราฯ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนไทยพุทธ มุสลิม จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19(ชมคลิป)
ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพ  นายอับดุลปาตะ ยูโซะ/รายงานข่าว

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2564 ที่ผ่านมา  กองเลขาประสานงานระดับพื้นที่ คณะ สล.3 นราฯ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนไทยพุทธ มุสลิม จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19    ภายใต้อำนวยการ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผอ.รมน.ภาค 4.  สั่งการให้พันเอกชลัช ศรีวิเชียร ผช.เลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 ร่วมคณะกองเลขานุการฯ และคณะ สล.3 ภาคส่วนนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19  
  

         โดย กองเลขาประสานงานระดับพื้นที่ คณะ สล.3 นราธิวาส  ได้ลงพื้นที่ ณ.ศาลาการเปรียญ วัดชนาราม ม.8 บ้านไทยสุข อ.รือเสาะ เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 40 ครัวเรือน โดยมีผู้นำทั้งสองศาสนาฯ และชาวบ้านมาร่วมพิธีรับของฯ ที่นี้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์
        ซึ่ง ทางคณะได้ใช้โอกาสพบปะร่วมแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชาวบ้าน ภายใต้บรรยากาศพหุสังคม การอยู่ร่วมกันบนความเอื้ออาทร และมีมิตรไมตรีต่อกัน โดยอิหม่ามฯได้กล่าวขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ห่วงใยประชาชน และส่งความช่วยเหลือมาให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งชาวบ้านที่นี้ อยู่ร่วมกับมายาวนาน และเป็นเสมือนหนึ่งพี่น้องกัน ช่วยเหลือกัน ตั้งแต่บรรพบรุษจวบจนปัจจุบัน และแม้ว่าสถานการณ์โควิด 19 จะทำให้เราห่างไกลกัน แต่ใจไม่เคยห่างกัน ยังคงส่งกำลังใจถึงกันและกัน เพื่อช่วยเหลือบนพื้นฐานความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว และอยากให้แม่ทัพภาค 4 ลงมาเยี่ยม เพื่อมาสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่นี้ 

           ทั้งนี้ หัวหน้าคณะ ฯ ได้พบปะและสื่อสารสร้างความใจ ในบทบาทหน้าที่ ของคณะ สล.3 ที่เอื้ออำนวยต่อการพูดคุย เพื่อสร้างความสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนำความห่วงใย ของ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ถึงประชาชน ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 พร้อมกับรับทราบปัญหาจากชาวบ้าน และให้ความรู้ ตระหนัก ป้องกันจากโรคระบาดอันตราย โควิด 19 และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด ซึ่งประชาชนได้บอกกล่าว พร้อมใจที่จะฉีดวัคซีน เพื่อให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกติได้เร็ววัน
          ในเวลาต่อมา  หลังจากการมอบของให้กับคุณป้าวัย 85 ปี ผู้สูงอายุในชุมชนฯ โดยใช้โอกาสการลงเยี่ยมเยียนให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ "กลุ่มทอผ้า-บ้านไทยสุข" ของโครงการศิลปาชีพในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดียังคงสืบสานงานฯต่อไป และยังปลื้มปิติในวันและบรรยากาศที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินลงมาเยี่ยมประชาชนเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา🙏💖🇹🇭


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น