โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กองเลขาประสานงานระดับพื้นที่ คณะ สล.3 นราฯ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนไทยพุทธ มุสลิม จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (ชมคลิป)

 กองเลขาประสานงานระดับพื้นที่ คณะ สล.3 นราฯ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนไทยพุทธ มุสลิม จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19(ชมคลิป)
ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพ  นายอับดุลปาตะ ยูโซะ/รายงานข่าว

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2564 ที่ผ่านมา  กองเลขาประสานงานระดับพื้นที่ คณะ สล.3 นราฯ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนไทยพุทธ มุสลิม จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19    ภายใต้อำนวยการ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผอ.รมน.ภาค 4.  สั่งการให้พันเอกชลัช ศรีวิเชียร ผช.เลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 ร่วมคณะกองเลขานุการฯ และคณะ สล.3 ภาคส่วนนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19  
  

         โดย กองเลขาประสานงานระดับพื้นที่ คณะ สล.3 นราธิวาส  ได้ลงพื้นที่ ณ.ศาลาการเปรียญ วัดชนาราม ม.8 บ้านไทยสุข อ.รือเสาะ เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 40 ครัวเรือน โดยมีผู้นำทั้งสองศาสนาฯ และชาวบ้านมาร่วมพิธีรับของฯ ที่นี้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์
        ซึ่ง ทางคณะได้ใช้โอกาสพบปะร่วมแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชาวบ้าน ภายใต้บรรยากาศพหุสังคม การอยู่ร่วมกันบนความเอื้ออาทร และมีมิตรไมตรีต่อกัน โดยอิหม่ามฯได้กล่าวขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ห่วงใยประชาชน และส่งความช่วยเหลือมาให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งชาวบ้านที่นี้ อยู่ร่วมกับมายาวนาน และเป็นเสมือนหนึ่งพี่น้องกัน ช่วยเหลือกัน ตั้งแต่บรรพบรุษจวบจนปัจจุบัน และแม้ว่าสถานการณ์โควิด 19 จะทำให้เราห่างไกลกัน แต่ใจไม่เคยห่างกัน ยังคงส่งกำลังใจถึงกันและกัน เพื่อช่วยเหลือบนพื้นฐานความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว และอยากให้แม่ทัพภาค 4 ลงมาเยี่ยม เพื่อมาสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่นี้ 

           ทั้งนี้ หัวหน้าคณะ ฯ ได้พบปะและสื่อสารสร้างความใจ ในบทบาทหน้าที่ ของคณะ สล.3 ที่เอื้ออำนวยต่อการพูดคุย เพื่อสร้างความสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนำความห่วงใย ของ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ถึงประชาชน ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 พร้อมกับรับทราบปัญหาจากชาวบ้าน และให้ความรู้ ตระหนัก ป้องกันจากโรคระบาดอันตราย โควิด 19 และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด ซึ่งประชาชนได้บอกกล่าว พร้อมใจที่จะฉีดวัคซีน เพื่อให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกติได้เร็ววัน
          ในเวลาต่อมา  หลังจากการมอบของให้กับคุณป้าวัย 85 ปี ผู้สูงอายุในชุมชนฯ โดยใช้โอกาสการลงเยี่ยมเยียนให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ "กลุ่มทอผ้า-บ้านไทยสุข" ของโครงการศิลปาชีพในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดียังคงสืบสานงานฯต่อไป และยังปลื้มปิติในวันและบรรยากาศที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินลงมาเยี่ยมประชาชนเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา🙏💖🇹🇭


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น