โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รัฐมนตรีฯนิพนธ์ ย้ำ ที่ดินคือชีวิตของประชาชน ที่ต้องทุ่มเทช่วยเหลืออย่างจริงจัง หลัง มอบที่ดินให้ชาวจ.น่าน 2,300 แปลง (ชมคลิป)

 

รัฐมนตรีฯนิพนธ์ ย้ำ ที่ดินคือชีวิตของประชาชน ที่ต้องทุ่มเทช่วยเหลืออย่างจริงจัง หลัง มอบที่ดินให้ชาวจ.น่าน 2,300 แปลง (ชมคลิป) 

 


   


  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ที่ตำบลไชยสถาน (วัดต้นแก้ว) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน โดยได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในครั้งนี้เป็นการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ได้ดำเนินการเดินสำรวจแล้วเสร็จของจังหวัดน่านจำนวนทั้งสิ้น 2,300 แปลงและมีตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มารับมอบจำนวน 50 แปลง และ เดินไปมอบโฉนดที่ดินถึงที่บ้านเรือนประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุอีกจำนวน 10 แปลง

 

    นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโฉนดที่ดินในวันนี้ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนทุกคนโดยมุ่งเน้นถึงเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน สร้างความสุขให้พี่น้องประชาชน เป็นการทำให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดที่ดินมีหลักประกันในชีวิตเพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะที่ดิน คือชีวิต ที่ต้องทุ่มเท ผลักดันในการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้อง ซึ่งภายใต้การกำกับของตน 

ในส่วนของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย ต้องเร่งรัดในการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการเป็นเอกสารสิทธิ์ จึงมีความสำคัญสามารถนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับแจกโฉนดที่ดิน หวงแหนที่ดินของตนเอง อย่านำไปจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่จำเป็น

 
     “ ตนได้ผลักดันอย่างเต็มที่ในการขยายผลเรื่องการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเข้าถึงโอกาสทางสังคม เข้าถึงทรัพยากรของประเทศซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดลง แต่สิ่งสำคัญเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับโฉนดที่ดินไปแล้ว ขอให้ดูแลรักษาไว้ให้ดี หลายคนเป็นที่ดินที่ครอบครองต่อจากบรรพบุรุษ ก็อยากให้ที่ดินดังกล่าวได้ส่งต่อไปถึงลูกหลาน รวมทั้งเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างรายได้ยำไปสู่การพัฒนาเมือง เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป..." นายนิพนธ์กล่าว

      ทั้งนี้จังหวัดน่านมีเป้าหมายในการมอบโฉนดทั้งหมด 2,142 แปลง  มอบโฉนดในพื้นที่จังหวัดน่านไปแล้วจำนวน 2,363 แปลง โดยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 560 แปลง ซึ่งโฉนดที่ดินที่จะมอบในวันนี้เป็นโฉนดที่ดิน ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 50 แปลง ซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดี

 

/////

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น