โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบป้ายประกาศและธงสีฟ้า "หมู่บ้าน สีฟ้า" ให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของอำเภอรือเสาะ (ชมคลิป)

 

นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบป้ายประกาศและธงสีฟ้า "หมู่บ้าน สีฟ้า" ให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของอำเภอรือเสาะ (ชมคลิป)


     วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า  นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมมอบป้ายประกาศและธงสีฟ้า "หมู่บ้าน สีฟ้า" ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ
        นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า "หมู่บ้านสีฟ้า" เป็นหนึ่งในแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ประชาชนในชุมชน ร่วมทำและร่วมตัดสินใจกันเอง ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในระดับหมู่บ้าน อาทิเช่น การคัดกรองผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อกักตัว 14 วัน การปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข เว้นระยะห่าง, สวมหน้ากาก, ล้างมือ, ตรวจอุณหภูมิร่างกาย, สแกนไทยชนะ อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง การส่งเสริมให้มีการปลูกและใช้สมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคโควิด-19 การค้นหาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง Rex-ray และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อจัดตั้งเป็น "หมู่บ้าน สีฟ้า" เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดในระดับต่ำ และเป็นแบบอย่างที่มีระบบดูแลตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชน และสามารถคลี่คลายและผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตของโรคโควิด-19 และได้มอบพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับนายอำเภอรือเสาะ เพื่อปลูกเป็นตัวอย่างต่อไป
 ด้านนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ได้สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของอำเภอรือเสาะ โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 448 ราย กำลังรักษา จำนวน 112 ราย รักษาหาย จำนวน 330 ราย เสียชีวิต จำนวน 6 ราย และมียอดผู้ที่รับวัคซีนของอำเภอรือเสาะ จำนวน 15,418 ราย โดยได้รับเข็มที่ 1 จำนวน 13,587 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 1,726 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 105 ราย และมีหมู่บ้าน สีฟ้า ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6 ตำบล 15 หมู่บ้าน

1) ตำบลสามัคคี ได้แก่ บ้านบลูกา หมู่ที่ 7

2) ตำบลสาวอ ได้แก่ บ้านสาวอฮูลู หมู่ที่ 2 และบ้านดือแย หมู่ที่ 4

3) ตำบลสุวารี ได้แก่ บ้านตะโหนด หมู่ที่ 2 บ้านกูโบร์ หมู่ที่ 5 และบ้านตาเปาะ หมู่ที่ 7

4) ตำบลโคกสะตอ ได้แก่ บ้านไอร์สาเมาะ หมู่ที่ 4 บ้านไอร์จือนะห์ หมู่ที่ 5  บ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ 6 และบ้านธารน้ำทิพย์ หมู่ที่ 7

5) ตำบลบาตง ได้แก่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 บ้านตันหยง หมู่ที่ 5 และบ้านกำปงบูเกะ หมู่ที่ 7

6) ตำบลลาโละ ได้แก่ บ้านบูเกะนากอ หมู่ที่ 2 และบ้านอีนอ หมู่ที่ 3


โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบึงบัวบากง ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น