โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

" คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "" เบื้องหลัง..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำเสนอ " คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

 

" คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "" เบื้องหลัง..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำเสนอ " คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

 


   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมคุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ คุณสุวิชัย ชื่นชวน ตากล้องบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่บันทึกเทปคิวพิธีกรในการนำเสนอ " คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "   จังหวัดกระบี่ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างพลังประชารัฐและจิตสำนึกของชาติ กิจกรรมเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างกระบวนการประชารัฐ ในการแก้ปัญหาการพัฒนาจังหวัด โดยแนวทางสำคัญ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ พิทักษ์ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดำรงมั่นคงสถิตสถาพรตลอดไปสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน

ชาติ คือ แผ่นดินที่เราอยู่อาศัย  ศาสนา คือ คำสอนองค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ที่สอนให้เราทุกคนเป็นคนดี  พระมหากษัตริย์ คือ ผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม เพื่อความสงบสุขของพสกนิกรชาวไทย

 


 อย่าพลาดติดตามชมเรื่องราว " คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

คุณธรณ์ชยะ ฐณิยะกิตติอังกูร

พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น