โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

"จิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "

"จิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
"… การทำงานทุกอย่าง ย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้าง เป็นเรื่องปรกติธรรมดา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะต้องรีบปฏิบัติแก้ไข ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด จักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที..." พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 "เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้ติดตามบันทึกเทปเพื่อนำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านได้ติดตามรับชมผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

 กองทัพบก , กองทัพภาคที่ ๑ , กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ , จิตอาสาพระราชทาน , กรมชลประทาน , หน่วยราชการในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร , จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครปฐม
 ร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยริมคลองมหาสวัสดิ์จิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ สายน้ำยาวถึง 28 กิโลเมตร ..หลังจากจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาพี่น้องประชาชนมีรอยยิ้ม ทุกชีวิตมีความสุขทุกครัวเรือนสามารถประกอบอาชีพสัญจรทางสายน้ำคลองมหาสวัสดิ์ได้อย่างปกติและสามารถประกอบอาชีพในช่วงสถานะการณ์โควิด- 19 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้ อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินในวันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ธรณ์ชยะ ฐณิยะกิตติอังกูร ( woody ) พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น