โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

" โคกหนองนาจังหวัดกระบี่ "

 

" โคกหนองนาจังหวัดกระบี่ "

 


จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

 


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงมีพระชนมายุครบ 78 พรรษา

ร่วมด้วยนายสงัด พืชพันธ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่  พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่นำจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนภาคส่วนต่างๆประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงครัวเรือน นายห้าหรี มุคุระ เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 บ้านคลองสน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  

 

การมอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้แก่ ผู้แทนอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน  และมอบภาพวาดฝีพระหัตถ์โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวังแก่ครัวเรือนต้นแบบ นายห้าหรี มุคุระ และประธานนำจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 9  ฐาน ในพื้นที่  5 ไร่ ร่วมปลูกต้นไม้มงคลปลูกปอเทือง ตะไคร้  ห่มดิน ปล่อยพันธุ์ปลาดุก ทำระเบิดจุลินทรีย์   ฐานแซนวิสปลา แต่งตัวหุ่นไล่กา และหว่านข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวครบ 78 พรรษา

 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น