โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กองทัพอากาศ โดย กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัส Covid - 19

 

กองทัพอากาศ โดย กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัส Covid - 19

 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2564นาวาอากาศเอก พานิช  โพธิ์นอก ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 และข้าราชการ ฯ ทหารกองประจำการ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 อาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก อยู่ในความรับผิดชอบของ โรงพยาบาลหนองจิก จากการที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 เพิ่มขึ้น ทำให้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำคัญสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันระหว่างการเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามฯ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จึงได้จัดหา เครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญเช่น น้ำดื่ม ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ยาสีฟันแปรงสีฟัน และอื่นๆ จำนวน 15 รายการ  ผู้ป่วยฯ สามารถใช้ได้ ระหว่างรักษาตัวอยู่ใน โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 อาคารศูนย์ร่วมใจอุ่นไอรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


 โดยมีมูลค่ารวม 52,000 บาท โดยมี นายแพทย์ อนุชิต วังทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองจิก และผู้แทนจากสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส Covid - 19 ที่รักษาตัวอยู่ต่อไป ทั้งนี้ นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ได้กล่าวว่า กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 เป็นหน่วยทหารเฉพาะกิจ เล็กๆในพื้นที่ แต่พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มความสามารถต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น