โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการพระราชดำริฯ คณะที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามการขุดบ่อเลี้ยงปลา ส่งเสริมอาชีพ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (covid -19) (มีคลิป)

 โครงการพระราชดำริฯ คณะที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามการขุดบ่อเลี้ยงปลา  ส่งเสริมอาชีพ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (covid -19) (มีคลิป) 


     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จซต./รายงาน


      เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 64 เวลา 11.00 น. พ.อ.ยุทธนา สายประเสริฐ ผบ.ร.151, หน.คณะทำงานฯ คณะที่ 3 มอบหมายให้ ร.ท.กวีพล ศรีหะมงคล อศจ.ร.151, เจ้าหน้าที่โครงการศิลปาชีพฯ คณะทำงานฯ คณะที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามการขุดบ่อเลี้ยงปลาของประชาชนเป้าหมายโครงการการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ บ้านบากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส แห่งที่ ๒ ที่เข้าดำเนินการ

      สำหรับโครงการนี้สืบเนื่องมาจากการมอบพันธ์ไก่ พันธ์ปลา ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัด ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ       .เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากการแพร่ระบาดของไวรัสติดเชื้อโคโรนา (covid-19)     ให้พี่น้องประชาชนมีแหล่งอาหารชุมชน       เพื่อช่วยเหลือแจกจ่ายให้ประชาชนที่ขาดแคลนอาหารและทุนทรัพย์     และ เพื่อให้ประชาชนขายสู่ท้องตลาดสร้างรายได้ช่วยเหลือจุนเจือครอบครอบครัวส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีงานทำ ไม่จากถิ่นฐานไปทำงานนอกพื้นที่     ทั้งหมดเป็นไปตามพระราชเสานีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ห่วงใยและดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพ มีรายได้ ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน          ทั้งนี้  ร้อยโท กวีพล ศรีหะมงคล ได้กล่าวขอบคุณ  สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  ในการดำเนินการประสานงานกับชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  และต้องขอขอบคุณ กำลังพล  กรมทหารพราน  46   และผู้ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

 

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น