โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน " คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2564

 

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน " คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2564
 " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  "

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน " คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

https://youtu.be/mg7ydLsc1lw

 

 

  " คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

   เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2564  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รายการคืนคุณให้แผ่นดินขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ให้คุณผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้รับชมตลอดเดือนกรกฎาคม 2564

     จังหวัดกระบี่ ให้ความสำคัญกับการหล่อหลอมทางจิตวิญญานที่อาศัย สถาบันหลักคือ ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ เป็นเครื่องนำทางโดยสร้างความรัก ความสามัคคี เชื่อว่า สามัคคี คือพลัง สามารถแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาจังหวัดให้สำเร็จได้ด้วยพลังดังกล่าวได้ สถาบันชาติ ตระหนักถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย ปู่ ย่า ตา ยาย หรือคนรุ่นก่อนๆที่ได้รักษาแผ่นดินไทยหรือผืนดินที่ได้อยู่อาศัยทำมาหากินจนถึงทุกวันนี้ จึงควรรู้กตัญญูและสืบสานต่อยอดถึงคนรุ่นต่อๆไป สัปดาห์นี้ราย

การคืนคุณให้แผ่นดิน

ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านพ่อเมืองจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง

 กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และการจัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยจัดอบรมครูต้นแบบให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และนำประกอบกิจกรรมสำคัญที่แสดงออกถึง ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เช่นการเคารพธงชาติ การจัดโต๊ะหมู่เครื่องบูชาต่างๆ การประดับพระบรมฉา

ยาลักษณ์ การศึกษาเรียนรู้และปฎิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบของจังหวัดกระบี่ โรงเรียนบ้านช่องพลี องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

   เด็กและเยาวชนรับทราบความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี นำไปสู่ความร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนาและแก้ไขระบบต่างๆของบ้านเมือง ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความโอบอ้อมอารีไม่แก่งแย่งแข็งขัน โดยขาดคุณธรรม และจริยธรรม แต่ยืนหยัดร่วมกัน ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสร้างความผาสุก ในสังคมจังหวัดกระบี่ส่งต่อความมั่นคงด้านอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนรุ่นต่อไปไม่สิ้นสุด

 


 อย่าพลาดติดตามชมเรื่องราว " คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง   พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

คุณธรณ์ชยะ ฐณิยะกิตติอังกูร   พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น