โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ห่วงใย สถานการณ์ โควิด-19 เผย "ทางรอด ชีวิตคนรอด ครอบครัวรอด ชุมชนรอด ประเทศไทยรอด"

 สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ห่วงใย สถานการณ์ โควิด-19   เผย   "ทางรอด ชีวิตคนรอด ครอบครัวรอด ชุมชนรอด ประเทศไทยรอด" 


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

  สวัสดิ์ สมัครพงศ์   สมาชิกวุฒิสภา  เปิดเผยว่า   ทางออกการต่อสู้กับโรคระบาดไวรัส โควิด-19 เป็นการต่อสู้ระหว่างแนวคิดรักษาเมื่อเกิดอาการป่วย เป็นการแก้ไขปัญหา แบบวิธีการตั้งรับต่อสถานการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ คือ หมอ หรือแพทย์ศาสตร์ เป็นศาสตร์แผนตะวันตก พระเอก คือ หมอ หรือแพทย์

    ศาสตร์แผนตะวันออก เป็น ศาสตร์ดูแลสุขภาพ สร้างให้ร่างกายมีภูมิต้านทาน ครอบครัวจัดการตัวเองได้ ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้

    ผนึกพลังสมุนไพร โดยแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์แผนไทยทั้งแผนดินนำพาประเทศชาติให้รอดได้ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยสร้างชาติได้อย่างยั่งยืน   สว.สวัสดิ์ กล่าวอีกว่า   "สมุนไพรหลายๆ ตัว เป็นทั้งป้องกัน และยารักษาไวรัสต่างๆ เพื่อเปิดทางฟื้นฟูสมุนไพรไทย ผนึกพลังฐานภูมิปัญญาไทย เปิดสร้างแนวรุกให้กับชุมชนจัดการตนเอง ผนึกพลังความรู้แพทยศาสตร์แผนตะวันตก กับความรู้ศาสตร์ฐานภูมิปัญญาหมอแผนโบราณ หรือหมอแพทย์แผนไทย"

    @ ผนึกพลังสองแนวคิดทฤษฎีแก้ปัญหาทางสาธารณะสุขไทย ปฏิบัติการแบบคู่ขนานช่วยชีวิตคนรอด ครอบครัวรอด ชุมชนรอด ประเทศเข้มแข็งยั่งยืน

      @แนวทางการปฏิบัติ

1.กรมแพทย์แผนไทย ผนึกแพทย์แผนโบราณทั่วทั้งแผ่นดิน

2.สถานพยาบาล โรงพยาบาลพระอภัยภูเบศร

3.ตำราวัดพระมหาธาตุ(ได้ชื่อมหาวิทยาแห่งแรกของไทย)

4.ผนึกพลังสำนักแพทย์แผนไทยทุกกลุ่มของประเทศ

    "จังหวัด 77 จังหวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ แนวทางปฏิบัติลงสู่ทางรอดบุคคล ครัวเรือน ชุมชน จังหวัด และประเทศ ปฏิบัติการแก้วิกฤติการณ์ระบบสาสาธารณะสุขไทย"

 

    สวัสดิ์ สมัครพงศ์   สมาชิกวุฒิสภา 205   18/07/64

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น