โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ขอเชิญร่วมเข้าประกวด ส่งผลงานโครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย “ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืน” ครั้งที่ 17งานยกย่องประกาศเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่น รางวัล “สิงห์เข็มทอง” งานยกย่องประกาศเกียรติคุณ“นักบริหารดีเด่น” รางวัล “สิงห์เข็มทอง”

 

ขอเชิญร่วมเข้าประกวด  ส่งผลงานโครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศ   เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย   ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืนครั้งที่ 17งานยกย่องประกาศเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่น   รางวัล สิงห์เข็มทองงานยกย่องประกาศเกียรติคุณนักบริหารดีเด่นรางวัล สิงห์เข็มทอง

 

ประจำปีพุทธศักราช 2564 หนดการจัดงานพิธีมอบรางวัล  วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564      

  ห้องดอนเมืองบอลรูมย์  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯ   ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

 


โครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย "ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืน"ครั้งที่ 5 การพัฒนาสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การสื่อสารคมนาคม และการพัฒนาประเทศในทุกมิติมีความสำคัญ ในขณะการเติบโตและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาของภูมิภาคในยุคอนาคตของประชาคมอาเซียนประเทศไทยสมควรสร้างความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมถึงความมั่นคงของประเทศ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาและความเข้มแข็งของประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ท่ามกลางการแข่งขันระดับสากล การจัดการด้านการศึกษา การพัฒนาองค์กร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม มีความสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต่อองค์กร โดยหวังเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีความรัก ความสามัคคี และเป็นสังคมที่น่าอยู่ 
โดยยึดมั่นเข้าใจ และเข้าถึงในผลประโยชน์ของชาติ เป็นหลัก นำนโยบาย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องให้กำลังใจแก่บุคคล องค์กรทั่วไป ที่มีคุณธรรม มีความสามารถเป็นการสรรค์สร้าง ผู้นำไทยหรือผู้บริหารบุคคลองค์กร เพื่อรับมือและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงเป็นที่มาของโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลนักบริหารในการพัฒนาส่งเสริมในด้านต่างๆ

 

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

 


- เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางการบริหารจัดการของบุคคล องค์กร ในการปฏิบัติหน้าที่ การงาน วิสัยทัศน์ จนประสบความสำเร็จในองค์กร หน่วยงาน และทุกสาขาอาชีพ

- เพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการพัฒนาบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

- เพื่อเป็นการสรรค์สร้างนักบริหาร ขับเคลื่อนความเข้มแข็งของประเทศและการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เป็นไป

อย่างต่อเนื่อง

 

ท่านพล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ ประธานที่ปรึกษาอำนวย  สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือ

พิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท)

 

คณะกรรมการฝ่ายคัดสรรบุคคลมือ 1

ระดับประเทศ

 

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิเศษ

งานประกวดรางวัลเกียรติคุณ มูลนิธิ ชมรม สภา

สนใจร่วมผลงานและประวัติ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

👑Contact Info👑

 

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือ

พิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท)

 

ศ.ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์

ฉายาโหราเลขศาสตร์DR.PATTRESIA

อาจารย์ดร.แพทรีเซีย ศรีมันตรา

 

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิเศษ

และคณะกรรมการคัดสรรบุคคล

 

Line: https://line.me/ti/p/x39l9JGSpC

 

E-mail: pattresia69@gmail.com

 

โทร.09-17-16-1555, 083-1850549

 

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น