โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

"เจษฎา จิตรัตน์" ผวจ.นราธิวาส ส่งความปรารถนาดี วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาส ขอความร่วมมือจากทุกท่าน งดการละหมาดวันรายออีดิ้ลอัฎฮา (มีคลิป )

 "เจษฎา  จิตรัตน์" ผวจ.นราธิวาส  ส่งความปรารถนาดี  วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา  ปีฮิจเราะห์ศักราช  1442  ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาส  ขอความร่วมมือจากทุกท่าน งดการละหมาดวันรายออีดิ้ลอัฎฮา  (มีคลิป )


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งความปรารถนาดี ให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาสวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา(วันรายอฮัจญี) ปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะมีการเชือดสัตว์พลีทาน หรือกุรบาน เพื่อเป็นการแบ่งปันแจกจ่ายเนื้อกุรบานให้กับคนยากคนจน ที่ไม่มีโอกาสได้ซื้อเนื้อกิน แสดงถึงความเอื้ออาทร ความสวยงาม มีการเยี่ยมเยียนกัน ขออภัยกันในความผิดพลาดทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ให้แก่กัน แต่เนื่องจากปีนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19


 จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน งดการละหมาดวันรายออีดิ้ลอัฎฮา หรือ รวมกลุ่มทำกิจกรรมใดๆเกิน 5 คน ตามประกาศของ ศบค. ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของจุฬาราชมนตรี อย่างเคร่งครัด

 เพื่อให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ไม่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ขอพรจากเอกองค์อัลลอฮ์ ให้พี่น้องมุสลิม จงมีความดีงาม ความจำเริญ ความเมตตา ความโปรดปราน มีความสงบสุข สันติสุข พ้นจากโรคภัยโควิด-19 โดยเร็ว ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน ขอบพระคุณครับ
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น