โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(มีคลิป) ตำรวจ สภ เบตง ทำ MOU ชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

 

(มีคลิป) ตำรวจ สภ เบตง ทำ MOU ชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

ยะลา สถานีตำรวจภูธรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา  ทำ MOU โครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีส่วนร่วมแก้ไข ติดตาม ช่วยเหลือ ได้ผลดีเกินคาด หลังมีผู้สมัครใจเข้าร่วมจำนวนมากเมื่อวันที่ 3  มิ.ย.64 ที่โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต หมู่ที่ 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผกก.สภ.เบตง  เปิดเผยว่า จากที่ตำรวจภูธรภาค 9  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่ 4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แรงงานจังหวัดสาธารณสุขอำเภอเบตง  ฝ่ายปกครองอำเภอเบตง องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนขจัดยาเสพติดแบบครบวงจรพ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผกก.สภ.เบตง   กล่าวว่า วันนี้เป็นการทำ MOU โครงการชุมชนยังยืน ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการณ์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีดำเนินการตามโครงการ โดยมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เข้าไปสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจหาผู้เสพในชุมชนเข้าเอ็กซเรย์พื้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการของการบำบัด โดยจะใช้คณะกรรมการในชุมชนเป็นผู้กำหนดแนวทางการบำบัดและช่วยให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งทาง พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 และผู้บังคับบัญชา  ได้มอบนโยบายว่า หลังจากที่เราสร้างความยั่งยืนแล้วเราก็ต้องสร้างงานให้กับผู้เสพหรือผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ผ่านกระบวนการของโครงการนี้ เราก็จะจัดหางานให้กับผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้มีงานทำ เพื่อความยั่งยืนตลอดไป เพราะปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืน แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้ครอบคลุม เข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดำเนินการ แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน และจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน/คุ้ม เป็นชุดทำงานและให้ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพเพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด  และติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการและเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา

โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น