โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จีนศึกษา ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศ BRICS ณ เมืองกุ้ยหยาง

 

จีนศึกษา  ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศ BRICS ณ เมืองกุ้ยหยาง


์   https://mp.weixin.qq.com/s/iDD4VgB75EXc5MUlwY6ooQ )จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๖ มิ.ย.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศ BRICS ณ เมืองกุ้ยหยาง เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๔ การประชุมมี Jaishan Su รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ในฐานะตำแหน่งประธานาธิบดีหมุนเวียนปี พ.ศ.2564 เป็นประธาน รวมทั้งมี Pandor รัฐมนตรีต่างประเทศแอฟริกาใต้ Fransa รัฐมนตรีต่างประเทศบราซิล และ Lavrov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้


๑. นายหวัง อี้ กล่าวว่า ปีนี้เป็นวันครบรอบ ๒๐ ปี ของกลุ่มประเทศ BRICS (金砖国家) และครบรอบ ๑๕ ปีของการจัดตั้งกลไกการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ BRICS กลไกความร่วมมือได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ความร่วมมือขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และอิทธิพลระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งได้สร้างกรอบการทำงานสำหรับเศรษฐกิจการค้าการเงิน ความมั่นคงทางการเมือง และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยกรอบการทำงานนี้ได้สร้างแบบจำลองความร่วมมือระหว่างตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้ง BRICS รับหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมความสามัคคีในระดับโลก และในการแก้ปัญหาการจัดการการขาดดุลสู่ความแข็งแกร่งของ BRICS เพื่อตอบสนองความท้าทายร่วมกัน


๒. นายหวัง อี้ ได้เสนอข้อเสนอแนะ ๔ ประการ ได้แก่

     ๒.๑ ประการแรก ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดและเป็นผู้พิทักษ์สุขภาพของมนุษย์ การขึ้น ๆ ลง ๆ ของการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของไวรัสบ่อยครั้งทำให้เราตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าการต่อสู้กับโรคระบาดนั้นเป็นการวิ่งมาราธอน ประเทศต่างๆ ไม่สามารถผ่อนคลายได้และต้องเสริมสร้างความร่วมมือ

     ๒.๒ ประการที่สอง ฝึกฝนพหุภาคีที่แท้จริงและเป็นผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ ลัทธิพหุภาคีถือเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบระหว่างประเทศในปัจจุบัน

     ๒.๓ ประการที่สาม ช่วยเหลือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาระดับโลก ภายใต้การแพร่ระบาด การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกไม่สมดุล ช่องว่างการพัฒนาระหว่างเหนือและใต้กว้างขึ้น และกลุ่มประเทศ BRICS ก็เผชิญกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ทั้ง ๕ ประเทศควรเสริมสร้างการประสานงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ดำเนินการตาม “ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของ BRICS 2025” (金砖国家经济伙伴战略2025) มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระดับการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน และเร่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวเป็นทิศทางการพัฒนาในอนาคต ประเทศจีนสนับสนุนการกำหนดแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ BRICS ซึ่งจะสร้างแรงผลักดันการพัฒนาใหม่ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

     ๒.๔ ประการที่สี่ แก้ไขข้อขัดแย้งและการเผชิญหน้าในระดับภูมิภาค และสร้างสันติภาพของโลก


บทสรุป นายหวัง อี้ เน้นย้ำว่าการเป็นหุ้นส่วนของ BRICS มีความสำคัญมากต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังเกิดโรคระบาด และความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ควรได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจา รวมทั้งการปรึกษาหารือด้วยวิธีการทางการเมืองและการทูตตามกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ออก "แถลงการณ์ร่วมของประเทศกลุ่ม BRICS เรื่องการเสริมสร้างและปฏิรูประบบพหุภาคี" (“金砖国家关于加强和改革多边体系的联合声明”) และ "แถลงข่าวการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ BRICS" (“金砖国家外长会晤新闻公报”)


ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล  

( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mp.weixin.qq.com/s/iDD4VgB75EXc5MUlwY6ooQ ) 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น