โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

" รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน " " ทหารไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชน "

 

 " รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน "    " ทหารไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชน "

 


      เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.64   เวลา 13.45 น.   ร้อยโท ชวลิต  เลี่ยมสุวรรณ ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.๔๗๐๙, ชป.กร.ที่ ๘ และ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน , ประธานชมรมสานใจสู่สันติอำเภอกาบัง และสมาชิกศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี ตำบลบาละ จังหวัดยะลา ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยือนพูดคุยพร้อมมอบสิ่งของ,เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้กักตัวโควิด-19 ณ หมู่ที่8 บ้านคลองปุด ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ภาระกิจทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 


  " ทหารไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชน "

 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น