โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอิบตีดาวิทยา อำเภอรือเสาะ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ


 "นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอิบตีดาวิทยา อำเภอรือเสาะ  โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ "นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอิบตีดาวิทยา อำเภอรือเสาะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายวิทยาศิลป์ ผู้อำนวยการการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส,นายชาคริต มะยาแม็ง หัวหน้าส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการนิเทศออกตรวจติดตามโรงเรียนอิบตีดาวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(มูลนิธิ) รับเงินอุดหนุน 100% มีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ก่อตั้งเป็นโรงเรียนปอเนาะ เมื่อปีพ.ศ.2506 และเปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 15(1) เมื่อปีพ.ศ.2545 มีนักเรียน 2,858 คน แยกเป็นระดับอนุบาล 456 คน  ประถมศึกษา 817 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 799 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 399 คน มีอาคาร 19 หลัง จำนวน 75 ห้อง มีครูอาจารย์ 173 คน นักการภารโรง 5 คน โดยเตรียมการในการรายงานความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับต่างๆ ในปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ แพทย์แผนไทย ซึ่งการดำเนินการเรียนการสอน มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ มีการเรียนการสอนทางไกล แบบสื่อสารสองทาง มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ทำผ้าบาติก แกะสละไม้ คหกรรม ผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปอาหาร โครงงานวิทยาศาสตร์ แปลงสาธิต โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ บ่อเลี้ยงปลาดุก แปลงผักสวนครัว โดยมีนายยา ยูโย๊ะ เป็นผู้รับใบอนุญาต,นายซำซูดิง บาเห็ง เป็นผู้จัดการโรงเรียน, นานศุภกิต บินลาเซ็ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากตรวจเยี่ยมและประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเปิดห้องเรียนเพิ่มเติม ซึ่งโรงเรียนจะขยายความจุของนักเรียน โดยโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนฟิรดาวส์ & qp 
รวมถึงการเตรียมกระบวนการการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด - 19 และรายงานแผนการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564  โดยมีนายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอำเภอหัวหน้าบริหารฝ่ายปกครองอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอรือเสาะ คณะครูอาจารย์และนายลายิ มะมิง กำนันตำบลลาโละ ให้การต้อนรับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น