โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

" เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน " " รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามสถานการณ์ระดับกรมของ หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด หน่วยเฉพาะกิจหมายเลข ให้เห็นเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา "

 

" เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน " 

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามสถานการณ์ระดับกรมของ หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด หน่วยเฉพาะกิจหมายเลข ให้เห็นเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา "

 


 


" รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามสถานการณ์ระดับกรมของ หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด หน่วยเฉพาะกิจหมายเลข ให้เห็นเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา "

 

วันนี้ (7 มิถุนายน 2564) เวลา 13.30 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 41อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พลโท สิทธิพร 

มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับมอบหมายจาก พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ให้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามสถานการณ์ระดับกรมของ หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด หน่วยเฉพาะกิจหมายเลข ให้เห็นเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ  การจัดตั้งห้องควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าติดตาม ประสานการปฏิบัติ การแจ้งเตือน การกระจายข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบ

 


สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 41 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44
  โดยได้มอบนโยบายการปฏิบัติของหน่วยให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก , แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 อย่างเคร่งครัดภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ให้มีการปฏิบัติงานเชิงรุก หน่วยสามารถติดต่อกับชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ได้ตลอดเวลา ให้นำยุทโธปกรณ์พิเศษที่ได้รับไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของกำลังพล ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถจำกัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ เมื่อพื้นที่ปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ก็มีความมั่นใจ สามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติสุขได้

 


CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น