โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

อุโบสถ20ปี..ไม่แล้วเสร็จ ? เจ้าอาวาสเปิดใจรับผู้มีจิตแรงศรัทธา ร่วมบุญบริจาคสมทบ สร้างโบสถ์คู่พระประธาน วัดราษฏร์สโมสร ยึดเหนี่ยวพระพุทธศาสนาครองใจพุทธศาสนิกชนชายแดนใต้ (มีคลิป)

 

     อุโบสถ20ปี..ไม่แล้วเสร็จ ? เจ้าอาวาสเปิดใจรับผู้มีจิตแรงศรัทธา ร่วมบุญบริจาคสมทบ สร้างโบสถ์คู่พระประธาน วัดราษฏร์สโมสร ยึดเหนี่ยวพระพุทธศาสนาครองใจพุทธศาสนิกชนชายแดนใต้ (มีคลิป) 


       ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ บก.หน.ศูนย์ข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จซต./ภาพข่าว

ชมคลิป เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดสร้างหลวงพ่อซำปอกงและพระอุโบสถ และการแต่งตั้งฝ่ายการเงิน  เปิดบัญชี  ธนาคาร กสิกรไทย  สาขารือเสาะ

        วัดราษฏร์สโมสร สร้างโบสถ์มานานเกือบ  20 ปี ยังไม่เสร็จ เหตุชาวบ้านส่วนใหญ่อาชีพกรีดยาง  ประกอบกับจากสถานการณ์เหตุการณ์ไม่สงบและสถานการณ์โควิด  19 มีผลกระทบรายได้จึงมีรายได้น้อย  ไม่มีเงินมากพอที่จะช่วยทางวัดสร้างโบสถ์  ดังกล่าว ที่กำลังก่อสร้าง โบสถ์หลังนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 ซึ่งในแต่ละปีเงินที่ได้จากกฐินและผ้าป่านั้นไม่เพียงพอ   ทางวัดจึงปล่อยโบสถ์ในสภาพที่มีแต่เสาโบสถ์และหลังคาไว้มานานหลายปี        จึง "ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถและพระประธาน  วัดราษฏร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   ซึ่งสร้างมาแล้วเกือบ 20 ปี ยังไม่แล้วเสร็จเพราะทางวัดไม่มีทุนทรัพย์ ทั้งที่โบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จ จึงอยากให้ทุกคนร่วมทำบุญในครั้งนี้ หรือช่วยแชร์ต่อก็ยังดี ส่วนท่านใครสนใจร่วมบุญในครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร  เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  โทร.  0811899628 หรือรวมบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่บัญชี 067-1-44918-5  ธนาคารกสิกรไทย สาขารือเสาะ  ชื่อบัญชี หลวงพ่อโตซำปอกง
           พระครูวรปัญญาประยุต  เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร   ได้เปิดเผยว่า      วัดราษฏร์สโมสร ตำบลรือเสาะ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส    ได้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2467โดยการนำของ ขุนอุการประชากร  และหลวงพ่อพลับ  อินทโชโต  ต่อมาเป็นพระราชาคณะราชทินนาม  พระไพโรจน์นราธิคุณ  เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

      เมื่อ  2470   ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา  ทางวัดได้จัดสร้างอุโบสถ อย่างง่ายๆ  โครงสร้างเสาไม้มุงกระเบื้องเกล็ดปลา  ฝากั้นด้วยสังกะสี    ฝังลูกนิมิต  พ.ศ. 2473 ได้ใช้ประกอบพิธีกรรมของสงฆ์มาโดยลำดับ  จนมีการคร่ำคร้าตามกาลเวลา  
     จนกระทั่ง พ.ศ 2545  พระครูวรปัญญาประยุต  เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร  ได้ตรวจดูโครงสร้างบางส่วนผุพัง  จึงคิดสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น  เพื่อทดแทนอุโบสถหลังเก่า  ซึ่งขณะนี้อายุได้  94 ปีแล้ว เมื่อ ปี 2555  ทางกรมศิลปกร  จึงได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ      ปี พ.ศ. 2545  เมื่อทางวัดราษฏร์สโมสร  จึงได้จัดสร้างอุโบสถ ได้มีคฤหบดีจากกรุงเทพได้ทราบข่าว     มีจิตศรัทธามาติดต่อกับทางวัดราษฏร์สโมสร  ขอสร้างโบสถ์และพระประธานถวายเพียงคนเดียว  โดยลงมือวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที 11  พฤจิกายน  2545  ก็ได้เริ่มลงมือตอกเสาเข็ม  ได้เริ่มลงมือสร้างเมื่อวันที่ 1  มกราคม  2546 สร้างได้ขึ้นเสาครบทุกต้น  เทพื้นลำลอง ทำบันไดทั้งสี่ด้าน  เทคานเสาได้ข้างละ 1 คาน    ซึ่งได้หมดเงินไปทั้งสิ้น  ไป 13 ล้าน  5 แสนบาท  ขนาดอุโบสถกว้าง  40 เมตร  ยาว  47.50 เมตร  พระประธานขนาดหน้าตัก  12.50 เมตร  สูง 17.50 เมตร  ผลสุดท้าย ก็ได้ทอดทิ้งงานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2550       ดังนั้น  อุโบสถก็สร้างเพียงส่วนนิดเดียว  พระประธานก็ยังไม่ได้ดำเนินการหล่อ      ต่อมาอาตมาและญาติโยม ก็ได้ร่วมกันก่อสร้างอุโบสถจนโครงสร้างอุโบสถสำเร็จตามที่เห็น  และลงมือดำเนินการก่อสร้างหล่อพระประธานได้ไปแล้วบางส่วน  เช่นหล่อพระเกศ  น้ำหนักขนาด 1.5 ตัน  หล่อพระเศียรขนาด 3.5 น้ำหนักตัน  ส่วนช่วงหัวไหล่ทั้ง 2 ข้างน้ำหนัก  1.5 ตัน 

    ซึ่งขณะนี้ได้จัดซื้อทองเหลืองไว้แล้ว  5 ตัน   ยังขาดอยู่อีก 10 ตัน  วงเงิน  ประมาณ 2 ล้านบาท  ซึ่งจะทำการหล่อช่วงหน้าอกถึงสะดือ  หากรวบรวมเงินได้  2 ล้านบาทจะหล่อได้ทันที 
    หลังจากนั้น  เมื่อมีทุนเพียงพอ ก็จะได้ทำการหล่อจากสะดือถึงหน้าตัก จนกว่าจะสำเร็จ  แล้วจะได้ทำการมุงหลังคา   กระเบื้อง อุโบสถและตกแต่งส่วนอื่นๆของอุโบสถในโอกาสต่อไป..


     ทางวัดจึงขอบอกบุญพิเศษ เส้นพระเกศา มีทั้งหมด  399  เส้นๆละ 3,000 บาท  ขณะนี้มีผู้จองแล้ว  160 เส้น  ยังขนาดอยู่  260 เส้น  หากผู้ใดประสงค์จับจองติดต่อได้ที่เจ้าอาวาส พระครูวรปัญญาประยุต  โทร.  0811899628 หรือ จ่าสิบเอกวาริน  นาดสวัสดิ์  โทร 095 961 8863


   


 

คำสั่งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร

ที่๑/ ๒๕๖๓

เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดสร้างหลวงพ่อซำปอกงและพระอุโบสถ

วัดราษฎร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

................................................

                  

            อนุสนธิ  จากการประชุมคณะกรรมการวัดและพุทธบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น  พิจารณาเห็นชอบในการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ จัดสร้างหลวงพ่อซำปอกงและพระอุโบสถ
วัดราษฎร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสให้แล้วเสร็จตามเจตนารมณ์ของเจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสรและคณะกรรมการ ดังนั้นเพื่อให้การจัดสร้างหลวงพ่อซำปอกงและพระอุโบสถ วัดราษฎร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

             จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของเจ้าอาวาส ฉบับที่๒พ.ศ.(๒๕๕๓)
            จึงมอบหมายให้คณะกรรมการวัด  พุทธบริษัท  บุคคลที่มีรายชื่อตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่  เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนาของที่ประชุมและวัตถุประสงค์  ดังนี้

                   คณะกรรมการฝ่ายที่ ปรึกษา

                   . พลเอกมณี  จันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษรัฐบาล                        ประธาน

                   . นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์  นายอำเภอรือเสาะ            รองประธาน

                   . พ.อ.ทรงเดช  สุกนุ้ย  ผบ.ฉก.ทพ.๔๖                                  กรรมการ

                   . พ.ต.อ.ชาตรี  รัตนคชผกก.สภ.รือเสาะ                               กรรมการ

                ๕.นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ     กรรมการ

                         อำนาจหน้าที่โดยสังเขป  ดังนี้

                         .  เข้าร่วมประชุมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ  

                         ๒.  ให้ข้อพิจารณา/คำปรึกษาหรือกิจกรรมอื่นใดที่เห็นสมควร

                   คณะกรรมการฝ่ายก่อสร้าง

                   .   พระครูปัญญาประยุต  เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร          ประธานฝ่ายสงฆ์

                   .  พลเอกมณี  จันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษรัฐบาล                      ประธานฝ่ายฆารวาส

                   .   พ.ต.อ.พชรพล  พรมตวง                                                      รองประธาน

 

 

                  

                ๔.นายรักษ์วงศ์  พรหมจันทร์                                                     กรรมการ

                   .นายไพศาล ไชยประเสริฐ                                                         กรรมการ

                   .นายชูชัย  ชิตสุวรรณ                                                                   กรรมการ

                   .นายเจริญลาภ  นราสัตยวงศ์                                                     กรรมการ

                ๘.จ่าสิบเอก วาริน  นาคสวัสดิ์                                               กรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ

                         อำนาจหน้าที่โดยสังเขป  ดังนี้

                         .  อำนวยการประสานงาน และกำกับดูแล การก่อสร้าง หลวงพ่อซำปอกงและอุโบสถ ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ 

                         ๒.  สรุปผลความก้าวหน้าการก่อสร้างหลวงพ่อซำปอกงและอุโบสถ เป็นประจำทุกเดือน ให้กับคณะกรรมการรับทราบ รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง

                   คณะกรรมการ ฝ่ายการเงิน

                   .พระครูปัญญาประยุต  เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร              ประธาน

                   .นายเจริญลาภ  นราสัตยวงศ์                                                     รองประธาน

                   .นางวรรณาพร  สัจจกุล                                                              กรรมการ

                   .นายสมนึก  พรอนุวงศ์                                                               กรรมการ

                   .นายชูชัย  ชิตสุวรรณ                                                                  กรรมการ

                         อำนาจหน้าที่โดยสังเขป  ดังนี้

                         จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สรุปเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่ ก.พ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้บัญชีธนาคารผู้ที่มีอำนาจในการถอนเงิน กำหนดให้ผู้มีอำนาจ ๓ ใน ๕ ลงลายมือชื่อในการถอดเงินจากบัญชีธนาคาร โดยมี พระครูปัญญาประยุต  เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร เซ็นต์ด้วยทุกครั้ง ร่วมกับคระกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง อีกหนึ่งท่าน และให้รายงานการเบิกจ่ายเงินให้ที่ประชุมทราบ ในการประชุมประจำเดือนทุกครั้ง

                   คณะกรรมการฝ่ายธุรการ

                   .  นายกรีฑา   แดงดี                                                                    ประธานกรรมการ

                   .  นางสาวเพ็ญนภา  รัตนสุริยา                                                รองประธานกรรมการ

                ๓.   นายสมนึก  พรอนุวงศ์                                                    กรรมการ

                ๔.   ร้อยเอก ศิริพล  จังพานิช                                                 กรรมการ

                ๕.    ร.ต.อเกรียงไกร  อินนุพัฒน์                                            กรรมการ

                ๖.     ร้อยตรี นูกูล  สุขแสน                                                     กรรมการ

                ๗.    นายสุนทร คงสม                                                            กรรมการ

                ๘.    นางสาวจิราภา  แก้วถาวร                                               กรรมการ

                ๙.     นายแดง  หนูทอง                                                            กรรมการ

                ๑๐.  นายสมชาย  กลีบแย้ม                                                      กรรมการ

                   ๑๑.  นางสาวพนอ   ทะวะชาลีย์                                               กรรมการ                                               

                   ๑๓.  นางสิฬิษารัตนสุวรรณ                                                                    กรรมการ

                   ๑๔.  นางชอุ่ม   นิลเพชร                                                        กรรมการ                             

                   ๑๕.  นายสมโภชน์  ใสบริสุทธิ์                                             กรรมการ                               

                   ๑๖.  นางธิดา   ภูริวัฒน์                                                    กรรมการ                                  

                   ๑๗.  นางแพรว  ชูผุด                                                          กรรมการ                          

                   ๑๘.  นางสาวสุฑาริกา  แดงดี                                                       กรรมการ

                 ๑๙.  นางอริศรา  ลืออำนาจ                                                    กรรมการ

                         อำนาจหน้าที่โดยสังเขป  ดังนี้

                         ๑. ดูแลรับผิดชอบงานธุรการเกี่ยวกับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์, งานเอกสาร, อาหารเครื่องดื่ม, งานบริการ และความสะอาดภายในวัด รวมทั้งการจัดระเบียบภายในให้เรียบร้อยดูดี 

                         ๒. สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับการประสานและร้องขอ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

                   คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

                   .นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ศูนย์รวมข่าวสมาคมไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้     ประธาน

                   .ร.ต.อ.สุชาติ  รัตนสุวรรณ รองสวป.สภ.รือเสาะ                                                                 รองประธาน

                   . ร.ท.วีระ  จารย์โพธิ์ หัวหน้าสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ ที่ ๔๐๒                                     กรรมการ

                   .ส.ต.อ.ทวีชัย  แกล้วกสิกรรม  สภ.รือเสาะ                                                                            กรรมการ

                ๕.นายวิกูล  อาซ้าย  ผู้กอง ชรบ.บ้านไอร์เจี๊ยะ                                                              กรรมการ

                ๖. นายสาธร  ภูรัตนโรจน์                                                                                             กรรมการ

                         อำนาจหน้าที่โดยสังเขป  ดังนี้

                         ๑. ประชาสัมพันธ์/เชิญชวน สายธารบุญ เพื่อร่วมกันสมทบทุนการก่อสร้าง หลวงพ่อซำปอกงและอุโบสถให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

                         ๒. กำหนดรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยระบบ Line , YouTube, ไวนิล, เอกสาร หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม

                   ทั้งนี้  ให้คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายตามประกาศวัดราษฎร์สโมสรฉบับนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสนองเจตนารมณ์ของพุทธบริษัทวัดราษฎร์สโมสรและขออำนวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้จำเริญในมงคลผลบุญกุศลในการกระทำครั้งนี้ได้สำเร็จในจตุรพิธพรชัย ทั้ง    ประการคือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  โดยทั่วกันสืบไปเทอญ

                  ประกาศ       วันที่ ๒๕  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓

 


                                                              ลงชื่อ..........
       

                                                                                                                       พระครูปัญญาประยุต)

                                                                                                                 เจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น