โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(มีคลิป) อำเภอรือเสาะ วัดทรายทอง ร่วมประชุมทุกภาคส่วน วาง นโยบาย บูรณาการร่วมกัน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา


  (มีคลิป)   อำเภอรือเสาะ  วัดทรายทอง  ร่วมประชุมทุกภาคส่วน  วาง  นโยบาย  บูรณาการร่วมกัน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา     

 


      เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  2564  เวลา 14..๐๐น.  ที่วัดทรายทอง  หมู่6  บ้านบากง  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส   พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ/ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดทรายทอง
      โดยมี   พระมหามานพ อติโรจโน เจ้าคณะตำบลรือเสาะ/ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากพระไพฑูรย์ จารุวรรณโณ เจ้าอาวาสวัดทรายทอง   ซึ่งมี นายกิตติศักดิ์  แซ่โค้ว   นางสาวชญานุศกัฒค์  ชูสิงแค  เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส 

       ตัวแทนจาก  สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอรือเสาะ  นายกรีฑา  แดงดี  รองประธานกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส นายอนุชิต ช่วยบำรุง  ประธานศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)  นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  คณะกก.วัดทรายทอง และตัวแทนภาคประชาช  เข้าร่วมประชุม


       

   ทั้งนี้  ในการประชุมในครั้งนี้    เพื่อเพื่อหาข้อสรุปและข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินกิจการของวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วางกรอบ นโยบายในการบูรณาการร่วมที่จะพัฒนาสถานที่สำคัญแห่งนี้เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา    ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น