โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "ตำรวจชายแดน เขาเรียกว่า ตำรวจป่า "ครบรอบ 68 ปี "

 

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  "ตำรวจชายแดน เขาเรียกว่า ตำรวจป่า "ครบรอบ 68 ปี "
       ขอขอบใจ ตำรวจชายแดน ทุกคน ที่ได้ช่วยกันปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือประชาชน ด้วยความเหนื่อยยาก และเข็มแข็งมาโดยตลอด ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นที่พึ่งของประชาชน 

ขอให้ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นที่พึ่งของประชาชน ขอให้ตำรวจตระเวนชายแดนทุกคนตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ ช่วยกันทำงาน ช่วยเหลือประชาชน ขอให้บอกตำรวจตระเวนชายแดนทุกๆคนด้วย ขอขอบใจทุกท่านที่มาอวยพร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตรัสกับ ผบช.ตชด.และคณะจาก บช.ตชด. ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา เป็นการส่วนพระองค์ ณ ศาลาวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 


 " วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 6 พ.ค.64    ครบรอบ 68 ปี "

 

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่ในการบันทึกเทปตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่และได้คลุกคลีถ่ายทำกลางป่าลึก ป่าฮาลา - บาลา จังหวัดยะลาเป็นเวลาหลายวันที่ผ่านมา รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอเป็นตัวแทนผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนส่งกำลังใจถึงตำรวจตระเวนชายแดน " ตำรวจป่า "ที่ปฎิบัติภาระกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยและดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัดในผืนแผ่นดินไทยในวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ครบรอบ 68 ปี

 รายการคืนคุณให้แผ่นดินขอให้พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองตำรวจตระเวนชายแดน " ตำรวจป่า "

ทุกท่านในการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่.. ผู้ปิดทองหลังพระ  " เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน "

 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

   

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น