โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ชมคลิป) นายอำเภอเบตง เข้าชี้แจง พระภิกษุสงฆ์กรณี งดพระสามเณร ออกรับบิณฑบาต มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

(ชมคลิป)  นายอำเภอเบตง เข้าชี้แจง พระภิกษุสงฆ์กรณี งดพระสามเณร ออกรับบิณฑบาต มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

ยะลา - นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง   เข้านมัสการท่านเจ้าคุณพระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเบตงและเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง เพื่อชี้แจง ภายหลังจากจังหวัดยะลา ได้ขยายระยะเวลามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกิจของพระสงฆ์ โดยให้พระภิกษุ สามเณร งดการออกรับบิณฑบาต ตั้งแต่วันที่ 6 -18 พฤษภาคม นี้

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 ที่วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง  อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตงพร้อมด้วยนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  ได้เข้านมัสการท่านเจ้าคุณพระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเบตงและเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง เพื่อชี้แจงถึงประกาศดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจถึงมาตรการในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือวัดและที่พักสงฆ์  นอกจากนี้ ผู้นายอำเภอเบตง ยังได้ถวายเครื่องอุปโภค- บริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้สำหรับการดำรงชีพ อีกด้วย  ทั้งนี้ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)ในจังหวัดยะลาและมีผู้ติดเชื้อยืนยัน ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จำนวน 83 ราย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปในหลายพื้นที่และจากการติดตามสอบสวนโรคพบว่า มีการระบาดเป็นกลุ่มเป็นก้อน ซึ่งเกิดจากการสัมผัสบุคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง การร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก การเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการปฏิบัติทุกภาคส่วน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ประกอบข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดยะลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาโดยให้พระสงฆ์ สามเณร งดออกบิณฑบาตในทุกพื้นที่  งดกิจกรรมหรือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มีประชาชนเข้าร่วมเกิน 20 คน กรณีมีการจัดงานศพ สามารถดำเนินการได้ และให้ปฏิบัติตามาตรการที่กระทรวงสาธรณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้เจ้าภาพแจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำและควบคุมการปฏิบัติ นอกจากนี้ให้พระสงฆ์ สามาเณร งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ กรณีมีความจำเป็นต้องไปประกอบศาสนกิจนอกพื้นที่ เมื่อกลับเข้ามาวัดต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธรณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดและให้พระภิกษุ สามเณร และผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามมาตรการ เว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมอ ตรวจวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 -18 พฤษภาคม นี้   นายเอก ยังอภัย ณ สงขลานายอำเภอเบตง  กล่าว

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา

โทร.064-126-5593 – 080-036-2786


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น