โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ เป็นตัวแทนท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน เดินทางมามอบข้าวสารและอาหารแห้งสำเร็จรูปและหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาด

 

 " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ  เป็นตัวแทนท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน เดินทางมามอบข้าวสารและอาหารแห้งสำเร็จรูปและหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาด
  " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมอบผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน...ทราบข่าวความเดือดร้อนเกี่ยวกับอาหารการกินช่วงสถานะการณ์โควิด -19  ที่กำลังระบาดขณะนี้รายการคืนคุณให้แผ่นดินและเป็นตัวแทนท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน เดินทางมามอบข้าวสารและอาหารแห้งสำเร็จรูปและหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดขณะนี้ชายแดนภาคตะวันตก  ณ วัดป่าท่ามะขาม ( บ้านทุ่งแฝก - ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี "

 


  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน.. เดินทางไปชายแดนภาคตะวันตกอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พร้อมนำข้าวสารและอาหารแห้งที่ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านได้ฝากทำบุญวันวิสาขบูชาผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน มาร่วมทำบุญวันวิสาขบูชาและกราบมนัสการพระภูพิงค์ ญาณธีโร ตัวแทนเจ้าอาวาสพระใบฎีกาแดง อภิปุญโญ

วัดป่าท่ามะขามพร้อมน้องๆโรงเรียนบ้านท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 


    วันวิสาขบูชา ๒๕๖๔

    เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า

 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น