โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ชมคลิป) “ นพ.มาหะมะ เมาะมูลา” ผอ.รพ.รือเสาะ เน้นย้ำ! ด้วยความห่วงใย ชาวรือเสาะ ทุกคนร่วมกันสร้างภูมิกัน ฉีดวัคซีน เพื่อความปลอดภัย ผ่านวิกฤติโควิด 19 ไปด้วยกัน

 

  (ชมคลิป) “ นพ.มาหะมะ เมาะมูลา”  ผอ.รพ.รือเสาะ  เน้นย้ำ!  ด้วยความห่วงใย  ชาวรือเสาะ  ทุกคนร่วมกันสร้างภูมิกัน  ฉีดวัคซีน  เพื่อความปลอดภัย  ผ่านวิกฤติโควิด 19 ไปด้วยกัน 


   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว


       นายแพทย์  มาหะมะ  เมาะลูลา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ  ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวปลายด้ามขวานชายแดนใต้    การฉีดวัดซีน  และความจำเป็นและความเร่งด่วน     ต่อความปลอดภัยของชีวิต  ในการสร้างภูมิต้านทานโรค    ในการควบคุมโรคไม่ให้ระบาด   ในการเร่งด่วน  เพื่อลดผลกระทบต่อ สังคม  เศรษฐกิจ  และอื่น

     ทั้งได้  เน้นย้ำ!  ด้วยความห่วงใย  ชาวอำเอรือเสาะ  ทุกคนร่วมกันสร้างภูมิกัน  ฉีดวัคซีน  เพื่อความปลอดภัย  ผ่านวิกฤติโควิด 19 ไปด้วยกัน      นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ  ได้นำเสนอ  ยุทธศาสตร์  ก้างมุ้ง  4  มุมชุมชน  เพื่อแก้ปัญหาการระบาดโรคโควิด 19  ได้ประสานพลังประชาชนชาวรือเสาะ ทุกชุมชน  ทุกหน่วยงาน  ทุกทุกมัสยิด  ทุกร้านค้า  สถานประกอบการรวมพลัง สามัคคี เพื่อสกัดกั้น COVID-19 แพร่กระจายในครอบครัว ชุมชน  โรงเรียน และหน่วยงาน  รักษาพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด19( COVID-19)ด้วยยุทธศาสตร์ กางมุ้ง (สร้างเกราะปกป้อง) 4 มุมชุมชน

          ด้วยการสานพลังสามัคคีของ  1.ผู้นำชุมชน 2.ผู้นำศาสนา  3.ภาคประชาชน  4.ผู้นำสุขภาพ การศึกษา กลับบ้าน อย่าลืมกางมุ้ง (สร้างเกราะป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชน)ด้วยแนวทางดังนี้  1.  คนเสี่ยงข้ามชายแดน อย่าให้เข้าบ้าน  2.คนป่วย ส่งรักษาไว้ ไม่หายห้ามกลับบ้าน   3.คนเสี่ยง กักไว้ ไม่ครบ ห้ามกลับออกสู่ชุมชน 4.ออกนอกบ้านทุกครั้ง สวมหน้ากาก ไม่แออัด รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงกิจกรรมคลุกคลีใกล้ชิด  5.สร้างภูมิต้านทานโรคของตนเองให้แข็งแรง  เสริมภูมิต้านทานด้วยวัคซีนตามเหมาะสม  6. ติดตามข่าวสาร ไม่เชื่อข่าวลือ ไม่แชร์ข่าวปลอม ไม่แชร์ข่าวเท็จ 7.ร่วมกันพิชิตโรคร้าย ร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมด้วยช่วยกัน เอาใจใส่เป็นหูเป็นตา คนในครอบครัวคนในชุมชนปลอดภัยจากโรคระบาด

           ผู้นำ4ฝ่ายช่วยกันสอดส่อง  ติดตาม ประเมินเป็นระยะๆ หาก...กางไม่ครบ4มุม--- หมายถึง 4 ฝ่ายไม่ร่วมกันสานพลัง ไม่ร่วมมือ  ครอบครัว ชุมชน มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  ไม่ระมัดระวัง ปล่อยเข้า ออกเสรี---แต่ละครอบครัว แต่ละชุมชน ไม่เข้มงวด ไม่สอดส่องกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง --จะไม่สามรถป้องกันคนในครอบครัว ชุมชนได้   ไม่รักษากรณีป่วย  ไม่ดูแลตนเองกรณีเสี่ยง  --คนในครอบครัว ชุมชน จะทยอยเสี่ยงป่วย  ติดเชื้อป่วย  หรือ อาจจะรุนแรง เสียชีวิตตามมา

ยุทธศาสตร์จะสำเร็จด้วยความร่วมมือของทุกๆคนครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น