โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการทุกธุรกิจ ทุกสาขาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานและประวัติ เข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและการพัฒนาสถานภาพสตรีไทย วันส่งเสริมสตรีไทย


ขอเชิญผู้ประกอบการทุกธุรกิจ ทุกสาขาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานและประวัติ เข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและการพัฒนาสถานภาพสตรีไทย  วันส่งเสริมสตรีไทย


โดย เครือข่ายองค์กรสตรีไทย


เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า สตรีไทยในยุคปัจจุบันนั้นมีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติไม่แพ้บุรุษ ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีความสามารถโดดเด่นในแวดวงต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจ ราชการ และสังคม ในอีกมุมหนึ่งสตรีเหล่านี้ยังดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย


การคัดเลือกประกาศเกียรติคุณแก่ " ผู้หญิง " ที่มีความสามารถ มีประวัติการทำงานโดดเด่น

ในสาขาอาชีพต่างๆและเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ที่เป็นต้นกล้าตัวอย่างแก่สังคม เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงบทบาทสตรีที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
รางวัล เทพสตรี


สาขา แม่ตัวอย่างดีเด่น

สาขา สตรีผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น

สาขา สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

สาขา สตรีผู้นำและนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น

สาขา สตรีนักบริหารองค์กรดีเด่น

สาขา สตรีนักธุรกิจดีเด่น

สาขา เยาวชนสตรีไทย

( ต้นกล้าตัวอย่างแห่งสังคม )


รางวัลเชิดชูเกียรติสตรีผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อแสดงพลังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสตรีในแวดวงธุรกิจ


สนใจร่วมผลงานและประวัติ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


👑Contact Info👑ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์   ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิเศษ

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง ประเทศไทย(สว.นท)


Line: https://line.me/ti/p/x39l9JGSpC


E-mail: pattresia69@gmail.com


โทร. 09-17-16-1555

 

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น