โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

วอนสื่อ!..บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ร่วมบริจาคบุญยิ่งใหญ่...วัสดุก่อสร้างเติมห้องครัวกับห้องน้ำ เด็กวัยสิบสองปี เป็นโรคอ้วน ไม่สามารถขับถ่ายเหมือนเด็กทั่วไป

 

วอนสื่อ!..บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ร่วมบริจาคบุญยิ่งใหญ่...วัสดุก่อสร้างเติมห้องครัวกับห้องน้ำ เด็กวัยสิบสองปี เป็นโรคอ้วน ไม่สามารถขับถ่ายเหมือนเด็กทั่วไป
  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เว็ปไซต์ ปลายด้ามขวาน @ชายแดนใต้/ รายงาน
  เมื่อเร็วๆนี้ นายไพโรจน์  รักเมือง  อายุ  37ปี และนางสาวตมพาซีลา อาเด อายุ33ปี ซึ่งเป็นพ่อแม่ของ  เด็กชายสิริศักดิ์  รักเมือง  อายุ  12  ปี ขอวอนสื่อเวปปลายด้ามขวานชายแดนใต้ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ พร้อมนำภาพถ่าย และได้เล่าเรื่องว่า..


.เนื่องด้วยน้อง สิริศักดิ์  รักเมือง  ได้ป่วยเป็นโรคอ้วน ไม่สามารถที่จะนั่งขับถ่ายแบบยองๆเหมือนเด็กทั่วไปได้ ทำให้น้องมีความลำบากมากในการที่เข้าห้องน้ำแต่ละครั้ง (น้องต้องการหัวส้วมแบบนั่งสูงได้) ทางด้าน พ่อแม่ของน้องจึงร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้มีจิตใจบุญ ช่วยมาสร้าง ต่อเติมครัวและห้องน้ำให้กับน้องสิริศักดิ์ด้วย  เพราะปัจจุบันนี้ทางบ้านของน้องก็มีแค่อาชีพรับจ้างกรีดยางพอกินไปวันๆ.. ห้องครัว  และห้องน้ำต้องใช้กระสอบปุ๋ยเย็บทำเป็นฝากั้นไว้เท่านั้น  จึงขอวิงวอนท่านที่ใจบุญร่วมบริจาควัสดุก่อสร้างต่างๆเพื่อจะได้สร้างต่อเติมครัวและห้องน้ำให้กับน้องสิริศักดิ์  ต่อไป.. ถ้าท่านไม่สามารถนำวัสดุก่อสร้างไปร่วมได้ก็ขอให้ส่งเงินช่วยเหลือเพื่อให้พ่อของน้อง สิริศักดิ์ นำไปซื้อเองก็ได้ ตามหมายเลขบัญชีนี้    ชื่อบัญชี  นาง  ปราณี  ปราณจันทร์  เลขบัญชี 914 125 3434  ธ.กรุงไทย

..     โดย คุณครูปราณีคือผู้ช่วยเหลือดูแลครอบครัวนี้อยู่

... รายชื่อผู้ใจบุญได้ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง  ดังนี้

 

     เรียนเชิญร่วมบริจาควัสดุก่อสร้างเพื่อต่อเติมครัวและห้องน้ำให้กับน้อง สิริศักดิ์ รักเมืองอยู่บ้าน เลขที่ 13 หมู่ 8  ภูเขาทอง  สุคิริน  จ.นราธิวาส เนื่องจากน้อง สิริศักดิ์ป่วยเป็นโรคอ้วน ไม่สามารถนั่งขับถ่ายแบบยองๆเหมือนเด็กทั่วไปได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้หัวส้วมแบบนั่งสูง  ทางพ่อแม่ของน้องร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้มีจิตอันเป็นกุศล เมตตายิ่ง ช่วยสร้าง ต่อเติมครัวและห้องน้ำให้กับน้องสิริศักดิ์และครอบครัว ซึ่ยากไร้โดยที่ทางบ้านของน้อุงสิริศักดิ์ มีแค่อาชีพรับจ้างกรีดยางพอกินไปวันๆ

        ปัจจบัน.. ห้องครัว  และห้องน้ำต้องใช้กระสอบปุ๋ยเย็บทำเป็นฝากั้นไว้เท่านั้น  จึงขอวิงวอนท่านที่ใจบุญร่วมบริจาควัสดุก่อสร้างต่างๆเพื่อจะได้สร้างต่อเติมครัวและห้องน้ำให้กับน้องสิริศักดิ์  ต่อไป

 ถ้าท่านไม่สามารถนำวัสดุก่อสร้างไปร่วมได้ก็สามารถส่งเงินช่วยเหลือเพื่อให้พ่อของน้อง สิริศักดิ์ นำไปซื้อเองก็ได้ ตามหมายเลขบัญชีนี้  ชื่อบัญชี  นาง  ปราณี  ปราณจันทร์    เลขบัญชี 914 125 3434   ธ.กรุงไทย

ซึ่ง คุณครูปราณี คือผู้ช่วยเหลือดูแลครอบครัวนี้อยู่นายวัฒนา ไชยณรงค์   (ลุงแอ๊ด)รองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เลยให้ท่านช่วยบริหารเรื่องการรับการบริจาคแทนพ่อของน้องสิริศักดิ์เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้ออุปกรณ์การก่อสร้าง.. โดยทางสมาพันธ์ไทยพุทธนราธิวาสจะเข้าไปร่วมลงมือก่อสร้างด้วยจิตอาสาใน  วันที่ 29 เมษายน  2564 นี้

     สำหรับ รายชื่อผู้ใจบุญได้ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง  ดังนี้

  1.คุณ  กิ้ม  แซ่ว่อง(ร้าน ก.เครื่องเขียน ยะลา) 3,000 บาท

2.คุณ ธมน  แก้วสงคราม 500 บาท

3.คุณ แววตา  หอมชื่น(ร้านค้าข้าวอำเภอพระแสง  สุราษฎร์ธานี500 บาท

4.หลวงพ่อ ชาลี  วัดเวฬุวัณ ศรีสาคร 800 บาท

5.วัฒนาไชยณรงค์บริจาค ประตูห้องน้ำ 1ชุด 1,300 บาท

6.อู่ช่างไก่อำเภอรือเสาะ  บริจาคกระเบื้องลอนคู่ 50 แผ่น

7. คุณ สมใจ โรงหล่อพระ กทม ร่วมบริจาค 1, 000 บาท

8.คุณ ประณต เอี่ยวเจริญ(อดีต ผู้จัดการไฟฟ้านราฯ)บริจาค 500 บาท

9.คุณ ตรีรัตน์ คุณวาสนา เภรีพล บริจาค 500 บาท

10.จ.ส.อ เกรียงศักดิ์ ธรรมเจริญ ร่วมบริจาค 200 บาท

11.คุณ ประจิม วงค์บุญธรรม (รช11)บริจาค 300 บาท

12. วิจิตร สกุลแก้ว 500-

13. นพ.ศราวุธ บุตรมาตา 500 -

14.วาสนา วิกรัยเจริญยิ่ง SME bank 500 บาท

15.คุณ เตือนใจ นุ้ยแม้น บริจาค 300 บาท

16 คุณ เหมือนใจ  รช11บริจาค 500 บาท

17 คุณ ยุพิน รช 11 บริจาค500 บาท

18 คุณ บังอร น้อมในธรรม รช11 บริจาค500บาท

19.นางสาว เสริม  ปานพรหม   บริจาค  500  บาท

20.นางบุญยืน  ชูจันทร์   บริจาค  300  บาท

21.นางสาว ภมรศรีแก้วฉาย  บริจาค  50

22.นาย  สังคม เกิดก่อ นอภ.ตากใบ บริจาค 1000 บาท

23.คุณ เจริญ นิลวิจิตร บริจาค 100 บาท

24.คุณ กฤษดา สุขสรร บริจาค 100 บาท

25.คุณฐิติ รัตนวงค์ บริจาค 100 บาท

26.พระครูบริหารสังฆานุวัตร จอ.สุไหงปาดี 1, 000 บาท

27.คุณ เอกสิทธิ์ ไชยศรี บริจาค100บาท

28.คณะกรรมการวัดเกาะสะท้อน 500บาท

29.คุณ อรทัย ทองคุปต์ บริจาค200 บาท

30.คุณ คนิน ทองเอียด บริจาค200 บาท

31.คุณกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว บริจาค100 บาท

32.คุณอัมพร นุเคราะห์ชน บริจาค 200บาท

33.คุณ มานิตย์ จันทร์​ลอย​บริจาค 500 บาท

34.คุณ ศุภลักษณ์ เพ็ญจำรัส บริจาค500บาท

35. พ.ท. ชุติกร  ชุมคง บริจาค 500 บาท

36.คุณเกียว รช11 บริจาค1000บาท

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น