โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564

(ชมคลิป)ก้าวกาลเวลา..ความภาคภูมิใจ ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเจ้าของเว็ปไซต์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ รับรางวัล “อาชาไนย” ต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จ สาขาสื่อมวลชนดีเด่น

 

(ชมคลิป)ก้าวกาลเวลา..ความภาคภูมิใจ ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเจ้าของเว็ปไซต์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ รับรางวัล  “อาชาไนยต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จ สาขาสื่อมวลชนดีเด่นประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว


  ตามที่ชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากล โดยดร. ทัศนีย์ ยานพาณิชย์ จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณประจำปี 2564 “รางวัลอาชาไนยต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จ ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคน 2564 ที่ผ่านมา

เพื่อมอบให้แก่ บุคคลากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการเอกชน และประชาชน ทุกสาขาอาชีพ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง มีความสำเร็จด้านธุรกิจ เพื่อเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนประเทศชาติร่วมกัน ณ TOT แจ้งวัฒนะ  หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
      และหนึ่งในบุคคล  ให้เข้ารับ รางวัลอาชาไนยต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จ ครั้งที่ 1 คือ คุณ  ประพันธ์ ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการเจ้าของเว็ปไซค์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ สาขา “สื่อมวลชนดีเด่น “


         นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์ กล่าวถึง ความรู้ในการรับรางวัลครั้งนี้ว่า "เป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะพัฒนาตนเองในสายงานอาชีพนี้ด้วยจรรยาบรรณให้ดีขึ้นต่อๆไป พร้อมทั้งจะทำตนเป็นบุคคลต้นแบบในด้านการนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา สื่อเพื่อสังคม  สะท้อนความจริง ชัดเจน  ตรงไปประเด็น สร้างสุข  สนุกกับงาน  สร้างต้นทุนทางสังคม  ด้วยคุณธรรม  จริยธรรม ความศรัทธา นำมาสู่คุณค่าแห่งชีวิต  ให้สมกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ "
 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น