โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

“ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน " ตามคำเรียกร้องอีกครั้ง....รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

           “  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน "  ตามคำเรียกร้องอีกครั้ง....รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
             ตอนที่ 2

  " การปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในห้วงเวลากลางวันและกลางคืนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กำลังระบาดอย่างหนักขณะนี้และการควบคุมป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าว จากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางธรรมชาติตามแนวแม่น้ำโกลกและพื้นที่ตามแนวชายแดนและการตรวจอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่

.. ออกอากาศวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 23.00 น. - 00.00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  "กองทัพภาคที่4

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า และ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  ได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายสั่งการของผู้บังคับบัญชา

 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าว จากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางธรรมชาติตามแนวแม่น้ำโกลก และ พื้นที่ ตามแนวชายแดน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือเชื้อโควิด 19 ของฝั่งประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ ห้วงเมษายน 2563ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน   ยังคงมีการแพร่ระบาดและจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน จนทำให้รัฐบาลมาเลเซียขยายเวลาที่จะเปิดประเทศออกไป จนถึงเดือน 1 สิงหาคม 2564 และมีการผลักดันกลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาอยู่ในประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้กลุ่มแรงงานดังกล่าวต้องลักลอกข้ามแดนเพื่อที่จะกลับสู่ประเทศบ้านเกิดของตนเองต่อไป  จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลให้มีการลักลอกข้ามแดนโดยผิดกฏหมายเข้ามายัง ประเทศไทย โดยลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตามริมแม่น้ำโกลก ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทย กับมาเลเซีย ระยะทางรวม ประมาณ 95 กิโลเมตร 

ทางหน่วยเฉพาะกิจ นราธิวาส และ ชุดควบคุมป้องกันชายแดน ได้มีการวางมาตรการป้องกัน ไม่ให้ กลุ่มแรงงานดังกล่าวข้ามแดนโดยผิดกฏหมาย  โดยใช้มาตรการการดำเนินการทุกรูปแบบ ตั้งแต่การวางมาตรการป้องกันพื้นที่ตามแนวชายแดน การวางจุดตรวจ จุดสกัด ตามพื้นที่ชั้นกลาง และการวาง กำลังและจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพื่อสกัดกั้นทุกรูปแบบเพื่อให้ขบวนการที่จะลักลอบนำแรงงานต่างด้าว ไม่สามารถ ขนย้ายเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวได้และการปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันจันทร์ที่  26 เมษายน 2564 เวลา 23.30 - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง     พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกCR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น