โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

" เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน "" เบื้องหลัง..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่บันทึกเทปการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19 ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย

 

" เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน "" เบื้องหลัง..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่บันทึกเทปการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19 ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย

 


" เบื้องหลัง..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่บันทึกเทปการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19 ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย  ( ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยกองทัพภาคที่ ๔

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า และ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

 เพื่อบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกการปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่ว โมง "

 


   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อม มนตรี คำแหง หัวหน้าช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ...ลงพื้นที่บันทึกเทปตลอด 24 ชั่วโมง การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19 ตามพื้นที่ชายแดนไทย -มาเลเซียกองทัพภาคที่ ๔

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ ส่วนหน้า และ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  ได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายสั่งการของผู้บังคับบัญชา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าว จากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางธรรมชาติตามแนวแม่น้ำโกลก และ พื้นที่ ตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย จังหวัดนราธิวาส ( ตลอด 24 ชั่วโมง )

 


   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันจันทร์ เวลา 23.30 - 24.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 
CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น