โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะฯ ลงพื้นที่ จชต. เพื่อขับเคลื่อนแผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

 พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะฯ ลงพื้นที่ จชต. เพื่อขับเคลื่อนแผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 


    


  📌📌เมื่อวันที่ 15 ม.ค.64 เวลา 1330  พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.พล.ร.15/ ผบ.ฉก.นราธิวาส ให้การต้อนรับ พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะฯ มาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต. เพื่อขับเคลื่อนแผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต. เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และแผนงานในห้วงต่อไปของหน่วย ฉก.นราธิวาส และ ชค.ปชด. ณ ฉก.นราธิวาส ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส         ต่อจากนั้น จากนั้นพลตรีไพศาล หนูสังข์ นำคณะฯ ร่วมลาดตระเวนทางน้ำ กำชับเพิ่มมาตรการ เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำ แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องปราม ตามมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดน  กำชับเพิ่มมาตรการ คุมเข้ม สกัดกั้นป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ในทางช่องธรรรมชาติให้เข้มงวด รัดกุม


 ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำ ตลอดตะเข็บ แนวชายแดน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบ เข้ามาในประเทศไทยได้โดยเด็ดขาด  ซึ่งขณะนี้ประเทศไทย กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  COVID-19  ระลอกที่2 ให้หน่วยในพื้นที่บูรณาการ กำลังทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น