โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

ชาวรือเสาะด้วยวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรม เมืองรือเสาะก้าวไกล..ผู้คนมีสุข(ชมคลิป)

 

ชาวรือเสาะด้วยวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรม  เมืองรือเสาะก้าวไกล..ผู้คนมีสุข(ชมคลิป)


      ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/รายงาน

    ชาวอำเภอรือเสาะ ไม่ว่าจะนับถือไทยพุทธหรือไทยมุสลิม   การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจกัน  ถึงแม้จะต่างศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี  และวิถีชีวิต..แต่เราไม่แตกแยก  อยู่ด้วยกัน พหุวัฒนธรรม พร้อมที่จะเป็นพลังขับเคลื่อน  นำไปสู่..เมืองรือเสาะก้าวไกล...ผู้คนมีสุข

      กลุ่ม Line  “รวมพลัง..ก็เพื่อชาวรือเสาะ” เป็นเครื่องมือออนไลน์อย่างหนึ่งที่ดีและใช้ประโยชน์ในแง่การสื่อสารในวงของความสนใจร่วมกัน เพื่อปรึกษาหารือกัน,เปิดเพื่อแชร์ข้อมูล,เปิดเพื่อตอบถามข้อสงสัย

       กลุ่ม Line “รวมพลัง..ก็เพื่อชาวรือเสาะเปิดกว้างให้สำหรับชาวอำเภอรือเสาะใครจะเชิญใครเข้าสู่กลุ่มก็ได้ ไม่มีแอดมินควบคุมได้อยางแท้จริง     

    วัตถุประสงค์ในการตั้งกลุ่มไลน์ “รวมพลัง..ก็เพื่อรือเสาะ” ก็คือ

            1.เพื่อสื่อสารให้สมาชิกได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของอำเภอรือเสาะของเราอย่างใกล้ชิด

            2.เพื่อระดมสมองจากสมาชิกทุกท่านในการขับเคลื่อนอำเภอรือเสาะ

             3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่สมาชิกไทยพุทธและไทยมุสลิม

             4.เพื่อช่วยแก้ปัญหาของสมาชิกร่วมกัน

      ครับทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในแสดงความคิดเห็น ในขอบเขตภายใต้ของกฎหมาย  การมีส่วนร่วมแสดงความรู้สึกความคิดเห็น  และช่วยเป็นหูเป็นตาในการให้ข้อเสนอ แนะนำ  ในการอำเภอรือเสาะ ที่จะนำไปสู่ “เมืองรือเสาะก้าวไกล ..ผู้คนมีสุข”กลุ่ม Line เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป     
        ชาวอำเภอรือเสาะท่านใดที่ต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของ”รวมพลัง..ก็เพื่อรือเสาะ” แอ๊ดเบอร์ 083-1850549 หรือ คิวอาร์ โค้ด  เป็นเพื่อน แล้วทักมาแจ้งให้ผมทราบว่าสนใจเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “รวมพลัง ..ก็เพื่อรือเสาะ จากนั้นผมจะเชิญท่านเข้ากลุ่มเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของเรา                                                                                                               สื่อ...ก็เพื่อรือเสาะ

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น