โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบถุงยังชีพแก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในอำเภอรือเสาะ (ชมคลิป)

 

นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบถุงยังชีพแก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในอำเภอรือเสาะ(ชมคลิป)

วันที่ 23 มกราคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ของสภากาชาดไทย จากเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จำนวน 57 ราย ซึ่งอำเภอรือเสาะ ได้สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอรือเสาะ  ซึ่งครอบคลุม ทั้ง 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน ซึ่งมีความเดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยการพิจารณาคัดเลือกอย่างเหมาะสม
สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้า สู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน

สภากาชาดไทย เป็นสภากาชาดประจำประเทศไทย มีภารกิจปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2436 เป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลกำไร โดยมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นสภายิกา,สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นอุปนายิกา
สำหรับการมอบถุงยังชีพแก่ผู้เดือดร้อนของอำเภอรือเสาะในครั้งนี้ ได้สร้างความปลาบปลื้มดีใจให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มารับมอบถุงยังชีพ จากนายกเหล่ากาชาดและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส บางรายไม่สามารถมารับด้วยตนเองก็ได้มีตัวแทนมารับแทน โดยนายกเหล่ากาชาดได้ฝากความห่วงใยและต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ครบทุกด้านตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ประชาชน อยู่ดี มีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมีนายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิกอส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น