โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

📌📌“พรานที่48 ร่วมใจ บริจาคโลหิต เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”📌��

 

📌📌พรานที่48 ร่วมใจ บริจาคโลหิต เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต📌��
⏩⏩หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ร่วมกับ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รพ.สุไหงโก-ลก และเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ปี2564 ภายใต้ชื่อโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ และ รพ.สุไหงโก-ลก 
ให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับโลหิต รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ภายในกิจกรรมมีการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีความจำเป็นต่อไป ซึ่งสถานที่จัดกิจกรรม ณ อาคาร 479 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ⏩⏩การบริจาคโลหิตเป็นวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุดที่คนทั่วไปสามารถทำได้ เลือดและส่วนประกอบของเลือดมีความสำคัญในการรักษาอย่างยิ่งทั้งในผู้ป่วยที่เสียเลือดจากอุบัติเหตุ หรือมีโรคที่ทำให้ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้เอง โดยเลือดและส่วนประกอบของเลือดต่างจากยารักษาโรคเนื่องจากไม่สามารถซื้อขายได้ จำเป็นต้องได้มาโดยการบริจาคเท่านั้น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น⏩⏩การบริจาคเลือดทั่วไป เป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุด โดยนำเลือดจากจากผู้บริจาคออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรง ใช้ระยะเวลาบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาที และช่วงพักติดตามอาการหลังบริจาคอีก 15-20 นาที เลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น เกล็ดเลือด และพลาสมา 
ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงและส่วนประกอบของเลือดจำนวน 3 คน ร่างกายผู้บริจาคจะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็ว และสามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้ในอีก 90 วัน แต่ในบางประเทศสามารถกลับมาบริจาคเลือดซ้ำได้ใน 60 วัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น