โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564

สมาพันธ์ไทยพุทธนราธิวาสประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและจัดทำแผนโครงการ ปี2564 เพื่อสร้างความชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ (ชมคลิป)

 

สมาพันธ์ไทยพุทธนราธิวาสประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและจัดทำแผนโครงการ ปี2564 เพื่อสร้างความชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ (ชมคลิป) 

 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้
   เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564  เวลา09.00น.ณที่ทำการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่  1/2564 โดยมี นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
    ซึ่งมีพระครูวิสิฐ พรหมคุณ  เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมประชุม

     ในการประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ผลความคืบหน้าในการขับเคลื่อนของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง      ทั้งนี้เพื่อสรุปผลงานสมาพันธ์ปี 2563 ที่ผ่านมา  ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา  การปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส     และจัดทำแผนงาน โครงการ  กิจกรรมของสมาพันธ์ฯปี2564


 และวาระอื่นๆเพื่อเป็นประเด็นในการพิจารณา และข้อเสนอแนะต่างๆ


      เพื่อที่กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลในการดำเนินการของสมาพันธ์ไทยพุทธหวัดชายแดนใต้ ได้จัดทำเป็นข้อเสนอเพี่อที่จะแนะเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น