โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ชมคลิป รายการคืนคุณให้แผ่นดิน" เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีตรงกับวันพ่อแห่งชาติ

 

     ข่าวประชาสัมพันธ์


   ชมคลิป รายการคืนคุณให้แผ่นดิน" เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "     วันที่ ๕ ธันวาคม

   ของทุกปีตรงกับวันพ่อแห่งชาติ

# กองกำลังสุรสีห์..โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ..นอนกลางดิน กินกลางทราย..ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ..และปฎิบัติภาระกิจที่สำคัญช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย - เชื้อสายกระเหรี่ยง ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก
ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำโป่งแห้ง  บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

ในการสร้างฝายชะลอน้ำ แบบถาวรกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งและการเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ # 
     วันที่ ๕ ธันวาคม

   ของทุกปีตรงกับวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และเป็นวันชาติ และเป็นวันดินโลก ตรงกับวันที่ ๕  ธันวาคมนั้น 
สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ ๑๗ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕  ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน รายการคืนคุณให้แผ่นดิน..วันศุกร์นี้ขอนำเสนอฝายชะลอน้ำแบบถาวร กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  ในพื้นที่บริเวณอ่าง

เก็บน้ำโป่งแห้ง บ้านห้วยม่วง  หมู่ที่ ๓  ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

  รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกีบรติจากท่านพลโท เยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์  นายทหารนอกราชการ  ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์ มาเป็นวิทยากรลงพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนบ้านห้วยม่วง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ในการสร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวร และ พันเอก ชูพงษ์ สายอุบล รองผู้บังคับหน่วย

เฉพาะกิจทัพพระยาเสือที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย- เชื้อสายกระเหรี่ยงตามแนวชายแดนภาคตะวันตก

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวงพิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น