โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานภายในศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)วัดทรายทอง(บากง)อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (สกู๊ปคลิกชม)

 

 พิธีอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานภายในศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)วัดทรายทอง(บากง)อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (สกู๊ปคลิกชม)  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว


     


   เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (แรม ๕ ค่ำเดือนอ้ายปีชวดหนู)แผ่นดินรัตนโกสินทร์ รัชสมัยในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ที่ผ่านมา


        เวลา๐๙.๐๙ น.นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานในการจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ อดีตเลขา ศอบต. นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำภอรือเสาะ  พอ.ทรงเดช  สุกนุ้ย  ผบ. ฉก.ทพ. 46  คุณบรรยงค์_คุณธมนณัฐ ผาติวิทยาภรณ์  ตลอดถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่ มาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง


         โดยเริ่มแรก พิธีกรแนะนำนายศุภชัย อนุที (อ.จ.หนุ่ม หมอดูเทวดา)เจ้าพิธีทางพราหมณ์ลำดับต่อมาพราหมณ์ทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูปและพระรูปขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นภายในศาลฯประกอบด้วย สมเด็จพระนเรศวร(มหาราช) สมเด็จพระเจ้าตากสิน(มหาราช)ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

โดยในพิธีได้มีการอัญเชิญดินมงคลฝังในพระแท่นใต้ฐานพระบรมรูปประกอบด้วย

๑.ดินจากพระราชวังจันทร์ จ.พิษณุโลก

๒.ดินจากถ้ำตาดฟ้าเขาขุนพนม .พรหมคีรี .นครศรีธรรมราช

๓.ดินมงคลฝังในพระแท่นใต้ฐานพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ ๙


          ทั้งนี้เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์พระครูวรปัญญาประยุตเจ้าคณะอำเภอรือเสาะ/ศรีสาคร จ.นราธิวาสพร้อมคณะสงฆ์ได้สวดพระชัยมงคลคาถาต่อจากนั้นพราหมณ์ได้อ่านประกาศโองการเทวดาอัญเชิญดวงพระวิญญาณสมเด็จพระมหากษัตริย์ชาตินักรบไทยทุกพระองค์พร้อมเหล่าทหารกล้ามารับเครื่องบูชาสังเวยพราหมณ์ได้ทำพิธีเบิกพระเนตรพระบรมรูปทั้ง ๕ องค์เจิมของมงคลโดย นายอนุชิต ช่วยบำรุง ประธานศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช) ฝ่ายฆราวาส       จากนั้น เข้าสู่พิธีอัญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นภายในศาลฯและตามด้วยการเชิญพระแสงดาบข้างที่องค์จำลอง การเชิญพานพุ่มดอกไม้ พานเครื่องทองน้อย เและถวายราชสักการะพระบรมรูปและพระรูปลำดับสุดท้ายพราหมณ์ทำพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณสถิตย์ที่พระบรมรูปทั้ง ๕ องค์เสร็จพิธี

       ศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)วัดทรายทอง(บากง).รือเสาะ.นราธิวาส ทำการก่อสร้างเมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ..๒๕๖๐ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวัน   ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒   ใช้เวลาก่อสร้าง ๒ ปีกับ ๑๐๒ วันใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๓๒,๓๐๑ บาท ทำพิธีสมโภชน์เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ซึ่งตรงกับวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสิน(มหาราช)

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น