โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สวัสดีวันปีใหม่ 2564

 

    สวัสดีวันปีใหม่ 2564

 


     # การเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศรายการคืนคุณให้แผ่นดินประจำปีพุทธศักราช 2564 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมและรายการคืนคุณให้แผ่นดินจะลงพื้นที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนทุกภาคของแผ่นดินไทยและพี่น้องประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนทุกพื้นที่ของประเทศไทย...และสัมผัสใกล้ชิดน้องๆเยาวชนที่อยู่ทุรกันดารตามป่าลึก..เพื่อนำเสนอความเที่ยงตรงและแม่นยำ...ให้ผู้ชมทางติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกครัวเรือน...เพื่อคืนคุณให้แผ่นดิน  #

 

 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..เปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศใหม่

 ทุกวันเสาร์ เวลา 00.30 - 01.00 นาฬิกา ( หรือวันศุกร์เวลาเที่ยงคืนครึ่ง )

เนื้อหารายการคืนคุณให้แผ่นดิน 30  นาที  #

 

  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ตลอดปีพุทธศักราช 2563 ที่ผ่านมารายการคืนคุณให้แผ่นดินได้ผลิตรายการเพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน...อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำในการนำเสนอออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

ผู้จัดการผังรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกประจำปีพุทธศักราช 2564

จัดตารางผังรายการทุกรายการที่แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและจัดผังรายการให้รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 00.30 - 01.00 นาฬิกา

(วันศุกร์เวลาเที่ยงคืนครึ่ง )รายการคืนคุณให้แผ่นดิน...ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกเทปให้ผู้ชมทางบ้านติดตามชมรายการอย่างเต็มรูปแบบและเนื้อหาสาระเข้มขึ้นมากกว่าเดิม

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น